• יו"ר: פרופ' דמטריוס קרוסיס
  • מזכיר: ד"ר רוני מילוא
  • גזבר: ד"ר עדי וקנין

החדשות

16.07.2023, 15:25
29.06.2023, 17:50
06.06.2023, 14:49
01.06.2023, 17:50
02.04.2023, 16:17