• יו"ר: פרופ' דמטריוס קרוסיס
  • מזכיר: ד"ר רוני מילוא
  • גזבר: ד"ר עדי וקנין
מחקרים

מודיפיקציות tRNA כטיפול חדשני אפשרי בטרשת נפוצה

מודיפיקציית tRNA עם נוקלאוטיד מלאכותי גרמה להפוגה מלאה של מחלת הטרשת הנפוצה במודל חיות מעבדה

מחלות נוירולוגיות, טרשת נפוצה (צילום: אילוסטרציה)

Quenine הוא נוקלאוטיד pyrrolopyrimidine מותאם המופק מחיידקים בלבד. נוקלאוטיד זה מחליף את הנוקלאוטיד גואנין 34 ב-tRNA עבור חומצות האמינו אספרטט, אספרגין, היסטידין וטירוזין כמעט בכל האורגניזמים האאוקריוטים דרך פעילות האנזים tRNA guanine transglycosylaseי (TGT).

היפומודיפיקציית tRNA עם quinine אופיינית לתאים העוברים התחלקות מהירה ללא התמיינות. מחלות אוטו-אימוניות, ובכלל זה טרשת נפוצה מאופיינות על ידי התרחבות מהירה של תאי T המוכוונים כנגד אנטיגנים עצמיים.

מחקר זה מדגים את הרלוונטיות הקלינית האפשרית של שימוש במודיפיקציית tRNA לטיפול בטרשת נפוצה כרונית על ידי שימוש במודל של מכרסמים עם אנצפלומייליטיס אוטו-אימונית ניסויית.

מתן של הסובסטרט האאוקריוטי המלאכותי NPPDAG עבור האנזים TGT הוביל להיפוך מלא של התסמינים הקליניים וירידה של הסמנים המעבדתיים הקשורים בתגובת יתר חיסונית במחלת הטרשת הנפוצה. כמו כן נצפתה ירידה בנזק הנוירונלי הנגרם ממחלה זו. השפעת הסובסטרט נצפתה לאחר מתן חמש מנות יומיות. האנזים TGT הינו הכרחי לתגובה הטיפולית מאחר וחיות ללא אנזים זה היו עמידות לטיפול.

הממצאים ממחקר זה ממחישים, כי האנזים האאוקריוטי TGT יכול לשמש כמטרה טיפולית מבטיחה במחלת הטרשת הנפוצה.

מקור:
Varghese, S. et al. (2017) Nucleic Acids Research. 45(4), 2029.

נושאים קשורים:  מחקרים,  MS,  טרשת נפוצה,  TGT,  Quenine,  tRNA,  pyrrolopyrimidine
תגובות