• יו"ר: פרופ' דמטריוס קרוסיס
  • מזכיר: ד"ר רוני מילוא
  • גזבר: ד"ר עדי וקנין
מחקרים

כיצד ניתן לעכב את ההתקדמות של טרשת נפוצה?

מחקר זה, שבוצע בתבנית של סקירה שיטתית, בחן את גורמי הסיכון הניתנים לשינוי המשפיעים על ההתקדמות של טרשת נפוצה. החוקרים מצאו כי התקדמות המחלה קשורה ברמות ויטמין D נמוכות ועישון

התסמינים וקצב ההתקדמות של טרשת נפוצה הינם בעלי שונות רבה בקרב חולים שונים. הביטוי הקליני המגוון ומהלך המחלה יכולים להשתנות בהתאם לגורמי סיכון הניתנים לשינוי. במחקר זה, שני סוקרים עצמאיים סרקו שישה מאגרי מידע עד מרץ 2015 וביצעו התייעצות עם מומחים. החוקרים השתמשו במודל מטה-אנליזה אקראי וב- Grading of Recommendations Assessment, Development, and Evaluationי(GRADE) על מנת להעריך את טיב הראיות.

בסך הכל, 59 עבודות ענו על קריטריוני ההכללה במחקר. רמות ויטמין D נמוכות נמצאו כקשורות בציון Expanded Disability Status Scaleי(EDSS) גבוה יותר (r=-0.22; רווח בר-סמך- -0.32, -0.12; 11 מחקרים; I²=66%) מעשנים היו בסיכון מוגבר להתקדמות טרשת נפוצה (יחס סיכונים=1.55; רווח בר-סמך= 1.10, 2.19; I²=72%; שבעה מחקרים) ולא נמצא קשר בין התקדמות מחלה לשימוש באנלגטיקה אפידורלית במהלך לידה (שלושה מחקרים). החוקרים לא איתרו מספיק מידע על מנת להסיק על 11 גורמי סיכון לאור ראיות סותרות או מדידה שונה של תוצאים וגורמים מנבאים.

מסקנת החוקרים היא כי התקדמות טרשת נפוצה קשורה ברמות ויטמין D נמוכות ושעישון קשור בירידה תפקודית מהירה יותר. במחקרים השונים בוצע שימוש במגוון שיטות, מנבאים ותוצאים, דבר שהקשה על הסקת מסקנות. יש צורך במחקרים פרוספקטיביים נוספים המעריכים גורמי סיכון להתקדמות המחלה.

מקור:

Hempel, S. et al.  (2017) Multiple Sclerosis Journal. 23(4), 525

נושאים קשורים:  מחקרים,  MS,  טרשת נפוצה,  עישון,  ויטמין D,  מטה-אנליזה
תגובות