• יו"ר: פרופ' דמטריוס קרוסיס
  • מזכיר: ד"ר רוני מילוא
  • גזבר: ד"ר עדי וקנין
MS

מה חשוב למטופלים עם טרשת נפוצה בבחירת טיפול משנה מהלך מחלה?

החוקרים מצאו כי בעוד שמטופלים מייחסים חשיבות גבוהה להשפעה של טיפולים משני מהלך מחלה על התקדמות נכות, איכות חיים ושימור קוגניציה, תוצאים אלו לא נבדקים לעיתים קרובות במחקרים קליניים

01.08.2018, 14:53
טרשת נפוצה. "ככל שנקדים את הטיפול הנכון בחולים, בהלימה למצבם ולפרופיל הרפואי שלהם, נצמצם נכות". צילום: אילוסטרציה

אנשים עם טרשת נפוצה יכולים כעת לבחור ממגוון רחב של טיפולים המשנים את מהלך המחלה (disease modifying treatments). החשיבות שהמטופלים והרופאים מייחסים לתוצאים קליניים ספציפיים משפיעה ככל הנראה על בחירת הטיפול.

החוקרים הזמינו 9,126 משתתפים ממאגר המידע NARCOMSי(North American Research Committee on Multiple Sclerosis) ו-18 חברים בפאנל ה-American Academy of Neurology MS DMT guideline development למלא סקר קצר בו מצוינים סדרי עדיפויות הנוגעים לתוצאים רצויים בבחירת ה-DMT. התדירות של התוצאים שדורגו כ"ראשון", "שני" ו"שלישי" הושוו בין הקבוצות השונות.

2,056 מתוך 9,126 משתתפי המאגר (23.6%) וכל 18 חברי הפאנל השלימו את הסקר. התקדמות נכות מופחתת זוהתה כבעלת חשיבות גבוהה על ידי רוב העונים בשתי הקבוצות. חברי הפאנל נטו יותר מאשר המטופלים לתעדף הפחתת שיעור התקפים (p=0.055). משיבים משתי הקבוצות ציטטו לעיתים קרובות ש"בחירת טיפולים אשר יובילו בסבירות הגבוהה ביותר לשיפור במדדי איכות חיים, תסמיני טרשת נפוצה ושימור קוגניציה" הינן עדיפויות גבוהות בבחירת ה-DMT. עם זאת, תוצאים אלו דווחו בפחות מ-20% מהמחקרים הקליניים אשר שימשו לכתיבת הקווים המנחים לבחירת DMT.

תוצאים ספציפיים הוגדרו על ידי שיעור דומה של אנשים עם טרשת נפוצה ופאנליסטים כבעלי חשיבות בבחירת ה-DMT. חלק מתוצאים אלו לא דווחו באופן סדיר במחקרים קליניים ושומה לבדוק אותם במחקרים קליניים עתידיים.

מקור: 

Day, G.S. et al.  (2018) Neurology. https://doi.org/10.1212/CPJ.0000000000000449

נושאים קשורים:  MS,  טרשת נפוצה,  תוצאים קליניים,  DMT,  איכות חיים,  נכות,  מחקרים
תגובות