• יו"ר: פרופ' דמטריוס קרוסיס
  • מזכיר: ד"ר רוני מילוא
  • גזבר: ד"ר עדי וקנין
מחקרים

היעילות והנסבלות של קנבינואידים רפואיים במטופלים עם טרשת נפוצה

מטה אנליזה זו הדגימה כי לקנבינואידים יעילות מסוימת לטיפול בספסטיות, כאב וחוסר תפקוד שלפוחית וחומרים אלו הינם בטוחים במטופלים עם טרשת נפוצה

29.10.2018, 14:50

לקנבינואידים ישנן תכונות נוגדות ספסטיות ואנלגטיות. עם זאת, תפקידם בטיפול בטרשת נפוצה אינו מוגדר היטב. מטרת עבודה זו הייתה לבצע סקירה שיטתית ומטה אנליזה על מנת להעריך את היעילות והנסבלות של קנבינואידים רפואיים לעומת אינבו בטיפול בתסמיני טרשת נפוצה.

עבודה זו כללה מחקרים שבוצעו בתבנית אקראית, כפולת סמיות מבוקרת אינבו. כלל המחקרים בחנו את היעילות של קנבינואידים רפואיים הנלקחים פומית או דרך המוקוזה של הפה. התוצאים העיקריים שנבדקו במחקר היו ספסטיות (שנמדדה על ידי סולם ashworth וסולם ashworth המותאם), כאב, חוסר תפקוד שלפוחית, תופעות לוואי ופרישה מהמחקרים בשל תופעות לוואי.

במטה אנליזה נכללו 17 מחקרים בהשתתפות 3,161 מטופלים. החוקרים מצאו כי ישנו הבדל ממוצע מתוקנן מובהק לטובת קנבינואידים לעומת אינבו עבור ספסטיות [-0.25, רווח בר- סמך 95%: -0.38-(-0.13)], כאב [-0.17, רווח בר- סמך 95%: -0.31-(-0.03)] וחוסר תפקוד של שלפוחית השתן ([-0.11, רווח בר- סמך 95%: -0.22-(-0.0008)]. הממצאים עבור סבילות היו סיכון יחסי של 1.72 שנות מטופלים (רווח בר סמך 95%: 1.46-2.02) באנליזת כלל תופעות הלוואי ו-2.95 (2.14-4.07) בקבוצת האנשים שפרשו מהמחקרים בגלל תופעות לוואי. תוצאות אלו תומכות בסיכון גבוה יותר בעת שימוש בקנבינואידים לעומת אינבו. מטה אנליזה של תופעות לוואי קשות לא הייתה מובהקת סטטיסטית.

החוקרים מסכמים כי לקנבינואידים יעילות מסויימת לטיפול בספסטיות, כאב וחוסר תפקוד שלפוחית וחומרים אלו הינם בטוחים במטופלים עם טרשת נפוצה.

מקור: 

Torres-Moren, M.C. (2018). JAMA Network Open. 1(6), e183485

 

נושאים קשורים:  מחקרים,  טרשת נפוצה,  קנבינואידים,  יעילות,  נסבלות
תגובות