• יו"ר: פרופ' דמטריוס קרוסיס
  • מזכיר: ד"ר רוני מילוא
  • גזבר: ד"ר עדי וקנין
MS

אוקרליזומאב לטרשת נפוצה - אנליזת NEDA לפי תקופות טיפול

בעבודה זו החוקרים בחנו היעדר פעילות מחלה (NEDA) בחולי טרשת נפוצה במסגרת מחקרי ה-OPERA I/II

14.11.2018, 15:38

היעדר פעילות מחלה (no evidence of disease activity-NEDA) מודדת היעדר פעילות מחלה קלינית והדמייתית בטרשת נפוצה התקפית. אנליזת NEDA באמצעות בחינת תקופות מעקב נוספות יכולה לשקף בצורה טובה יותר את ההשפעה של טיפולים המשנים את מהלך המחלה.

מטרת המחקר הייתה להעריך את ההשפעה של אוקרליזומאב על NEDA לפי תקופות במחקרי ה-OPERA I/II.

משתתפי המחקר קיבלו אוקרליזומאב במינון 600 מ"ג כל 24 שבועות או אינטרפרון בטא 1-אלפא תת עורי במינון 44 מיקרוגרם שלוש פעמים בשבוע במשך 96 שבועות. סריקות תהודה מגנטית בוצעו בתחילת המחקר, ובשבועות 24, 48 ו-96. NEDA (דהיינו, היעדר התקפים, התקדמות נכות מאומתת לאחר 12 שבועות או לזיות חדשות בסריקת תהודה מגנטית) הוערכה בין תחילת המחקר לשבוע 96, בין תחילת המחקר לשבוע 48, בין שבועות 48-96, בין תחילת המחקר לשבוע 24 ובין שבוע 24 לשבוע 96.

החוקרים מצאו כי על פני 96 שבועות, אוקרליזומאב נמצאה כקשורה בעלייה של 75% בשיעור החולים שהשיגו NEDA לעומת אינטרפרון בטא 1-אלפא (p<0.0001). לעומת אינטרפרון בטא 1-אלפא, אוקרליזומאב הגדילה את שיעור החולים עם NEDA מתחילת המחקר ועד שבוע 48 (56%), בין שבועות 48-96 (43%), בין תחילת המחקר ושבוע 24 (33%) ובין שבועות 24-96 (72%; p<0.0001 עבור כל התקופות).

מסקנת החוקרים היא כי שיעור גבוה יותר של חולים המקבלים אוקרליזומאב משיג NEDA בבדיקת התהודה המגנטית הראשונה (24 שבועות) לעומת חולים המקבלים אינטרפרון בטא 1-אלפא. לאחר יצירת סף חדש בין שבוע 24-96 שיעור החולים שהשיגו NEDA גבר אף יותר.

מקור: 

Giovannoni, G. et al.  (2017) Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. 88(1).

נושאים קשורים:  MS,  טרשת נפוצה,  אוקרליזומאב,  OPERA,  הפוגת מחלה,  אינטרפרון,  NEDA,  מחקרים
תגובות