• יו"ר: פרופ' דמטריוס קרוסיס
  • מזכיר: ד"ר רוני מילוא
  • גזבר: ד"ר עדי וקנין
מחקרים

היעילות של אוקרליזומאב בהשגת NEDA בחולי טרשת נפוצה התקפית

הטיפול ב-Ocrelizumab היה יעיל בהרבה מהטיפול ב-Interferon Beta-1a - החולים שטופלו בו היו ללא מחלה למשך תקופה ארוכה יותר, וגם אלו שהיו עם מחלה פעילה בתחילת המחקר הצליחו להשיג NEDA באחוזים גבוהים לעומת הטיפול המקביל

חוסר עדות למחלה פעילה (No Evidence of Disease Activity – NEDA) מוגדר בתור חוסר התקדמות של טרשת נפוצה במשך 12 שבועות, ללא הישנות על פי פרוטוקול, ללא פגיעות חדשות/גדולות יותר ב-MRI בפרוטוקול T2 וללא פגיעות שעוברות האדרה עם גדוליניום בפרוטוקול T1. הגדרה זו נמצאת בשימוש רחב בתור תוצא הנמדד בטרשת נפוצה.

מטרת המחקר הנוכחי היא להעריך את היעילות של Ocrelizumab על NEDA בעזרת ניתוח נתוני הבסיס וכן להעריך את יכולת הניבוי של NEDA. מצב פעילות המחלה הוערך ב-1,520 מטופלים בחלוקה לפי Intent-to-treat, ממאגר המטופלים במחקרים OPERA I & OPERA II (במשך מגוון תקופות) במטופלים עם טרשת נפוצה התקפית שקיבלו טיפול ב-Ocrelizumabי(600 מ"ג) או ב-Interferon Beta-1aי(44 מיקרוגרם).

NEDA נראה אצל 75% יותר מהמטופלים ב-Ocrelizumab לאחר 96 שבועות בהשוואה לחולים שטופלו ב-Interferon Beta-1aי(P<0.001). בקרב מטופלים עם מחלה פעילה בשבועת 0-24 למחקר, 66.4% לעומת 24.3% השיגו NEDA בשבועות 24-96 למחקר בקרב מטופלי Ocrelizumab ו-Interferon Beta-1a, בהתאמה (גדילה יחסית של 177%, P<0.001).

מסקנת החוקרים הייתה של-Ocrelizumab עליונות טיפול בהשוואה ל-Interferon Beta-1a. עליונות זו נראתה בכל התקופות לגביהן התבצעה ההערכה. בניגוד לחולים שטופלו ב-Interferon Beta-1a, רוב החולים שסבלו ממחלה פעילה בתחילת המחקר היו ב-NEDA לאחר טיפול ב-Ocrelizumab.

מקור: 

Havrdova E.  et al (2018). Mult Scler J Exp Transl Clin. 4(1):2055217318760642

נושאים קשורים:  מחקרים,  חוסר עדות למחלה פעילה,  השנות,  התקדמות מחלה
תגובות