• יו"ר: פרופ' דמטריוס קרוסיס
  • מזכיר: ד"ר רוני מילוא
  • גזבר: ד"ר עדי וקנין
טרשת נפוצה

האם האסטרטגיה ההדרגתית בטרשת נפוצה פוגעת בחולים?

השוואת תוצאים קליניים של הסלמה הדרגתית לעומת טיפול אינטנסיבי מוקדם בחולים עם טרשת נפוצה

04.03.2019, 14:17

ישנה אי וודאות בנוגע למידת האגרסיביות הנדרשת לטיפול בטרשת נפוצה מוקדמת. טיפולים בעלי יעילות גבוהה המשפיעים על מהלך המחלה (DMTs) שמורים לעיתים קרובות לאנשים המבטאים תכונות פרוגנוסטיות גרועות במצבם הבסיסי. קבוצת נוירולוגים בריטים מאוניברסיטת קרדיף ביצעו מחקר רטרוספקטיבי שנועד להשוות תוצאות ארוכות טווח בקבוצות מבוססות אוכלוסייה על בסיס סוג האסטרטגיה שננקטה בטיפול הראשוני.

צוות המחקר הבריטי כלל נתונים מינואר 1998 עד דצמבר 2016, והניתוח בוצע בינואר 2017. מתוך 720 מטופלים שקיבלו טיפול בתרופות מקבוצת DMT,י592 (82%) נכללו בניתוח. הסיבות לאי הכללה היו מטופלים שטופלו לראשונה במקום אחר או באופן פרטי (n = 39), משתתפי ניסוי קליני (n = 25), ונתונים קליניים לא מספיקים (n = 45).

המטופלים סווגו בהתאם לאסטרטגיה הטיפולית של הקו הראשון: טיפול אינטנסיבי מוקדם (EID) או טיפול מתון בהסלמה (ESC). התוצא העיקרי היה שינוי של 5 שנים בתוצאת Expanded Disability Status Scale. תוצאה משנית הייתה משך זמן ההגעה לרמת נכות מצטברת (SAD). המודלים הותאמו למין, גיל בטיפול, שנת התחלת טיפול DMT, והסלמה לטיפול ברמה גבוהה בקבוצת ESC.

הגיל הממוצע של 592 חולים עם הופעת סימפטומים היה 27.0 (9.4) שנים. השינוי הממוצע (SD) במשך 5 שנים ב-Expanded Disability Status Scale היה נמוך יותר בקבוצת EIT בהשוואה לקבוצת ESCי(0.3 [1.5] לעומת 1.2 [1.5]); הבדל זה נשאר מובהק לאחר התאמה עבור משתנים רלוונטיים (β = -0.85, 95% CI, -1.38 ל-0.32, P = .002). משך הזמן החציוני (95% CI) ל-SAD היה 6.0 (3.17-9.16) שנים ל-EIT ו-3.14 (2.77-4.00) שנים ל-ESCי(P = .05). עבור אלו בקבוצת ESC אשר הסלימו ל-DMT ברמה גבוהה כטיפול קו שני, חציון (95% CI) זמן ל-SAD היה 3.3 שנים (1.8-5.6, בהשוואה ל-EIT, דרגה P = .08). לאחר התאמה של משתנים רלוונטיים, לא היה הבדל במשך הזמן ל-SAD בין הקבוצות.

במסגרת חיים אמיתיים, תוצאות ארוכות טווח היו טובות יותר בעקבות טיפול אינטנסיבי מוקדם בהשוואה ל-DMT באינטנסיביות בינונית בקו ראשון. ייתכן ואסטרטגיות מעקב עכשוויות ופרוטוקולים של הסלמת טיפול אינן מספקות. ממצא זה רלוונטי במיוחד כאשר מטופלים בעולם האמיתי בפועל נבחרים בדרך כלל לגישת EIT לטיפול רק על בסיס של תכונות פרוגנוסטיות קליניות ורדיולוגיות גרועות. נתונים אלה תומכים בצורך בניסוי קליני אקראי פרוספקטיבי.

מקור:

Harding, Katharine, Owain Williams, Mark Willis, James Hrastelj, Anthony Rimmer, Fady Joseph, Valentina Tomassini et al. "Clinical Outcomes of Escalation vs Early Intensive Disease-Modifying Therapy in Patients With Multiple Sclerosis." JAMA neurology (2019).

נושאים קשורים:  טרשת נפוצה,  נכות,  disease modifying therapy,  טיפול משנה מהלך מחלה,  מחקרים
תגובות