• יו"ר: פרופ' דמטריוס קרוסיס
  • מזכיר: ד"ר רוני מילוא
  • גזבר: ד"ר עדי וקנין
אונה פרונטלית

הקשר בין חומרת התסמינים האורינריים לפיזור הנגעים בחומר הלבן בנשים עם טרשת נפוצה

חוקרים סבורים כי חומרת תסמינים אורינריים קשורה לנפח נגעים מוחיים באזורים מסוימים

מערכת השתן (אילוסטרציה)
מערכת השתן (אילוסטרציה)

ידוע כי מחלת הטרשת הנפוצה מאופיינת בנגעי דה-מיאלניזציה של חומר לבן, לאורך מערכת העצבים המרכזית. ייתכן ומעורבות של אזורים המבקרים על מתן שתן קשורה לחומרת התסמינים האורינריים בחולי טרשת נפוצה. מטרת החוקרים הייתה לבחון את מערכת היחסים בין נפח הנגעים במוח ומיקומם לבין תסמינים אורינריים, בנשים עם טרשת נפוצה.

החוקרים ביצעו מחקר מקרה-ביקורת על נשים עם טרשת נפוצה, שעוברות הדמית MRI שגרתית מדי שנה. החוקרים הכניסו את הנתונים על נשים אלו למפתח תסמינים של איגוד האורולוגים האמריקאי (American Urologic Association‐Symptom Index) וחילקו אותן לשתי קבוצות: קבוצה בעלת תסמינים אורינריים חמורים (ציון של 20 או יותר לפי המפתח) ותסמינים קלים (ציון של 7 או פחות). החוקרים אפיינו את נפח הנגעים המוחיים ומיקומם בעזרת אלגוריתם פילוח אוטומטי ומתוקף.

החוקרים מצאו כי נפח הנגעים החציוני הכולל לא היה שונה בין הקבוצות. עם זאת, נשים עם תסמינים אורינריים משמעותיים היו בעלות נפח נגעים חציוני גבוה יותר באונה הפרונטלית השמאלית ובאונה הלימבית הימנית, בהשוואה לנשים עם תסמינים בדרגה קלה יותר. בקרב הנשים עם הנגעים באונה הלימבית הימנית, אלו עם התסמינים המשמעותיים היו בעלות נפח נגעים חציוני גבוה יותר בפיתול החגורה הימני (right cingulate gyrus). זאת ועוד, החוקרים מצאו מתאם בינוני בין נפח הנגעים באונה הפרונטלית השמאלית ובאונה הלימבית הימנית, לבין הציון במדד הריקון של איגוד האורולוגים האמריקאי. עם זאת, אזורים אלו לא נמצאו בקורלציה לציון במדד אגירת השתן.

החוקרים הגיעו למסקנה כי חומרת התסמינים האורינריים בנשים עם טרשת נפוצה, אכן קשורה לנפח הנגעים המוחיים באזורים כמו פיתול החגורה הימני והאונה לימבית ימנית, אך לא לנפח הנגעים הכולל. ממצאים אלו יכולים להסביר מדוע עומס המחלה לבדו אינו מהווה גורם מנבא לחומרת או סוג הפגיעה במתן שתן במטופלות עם טרשת נפוצה.

מקור: 

Smith, A. L. et al. (2019). Neurourology and Urodynamics. https://doi.org/10.1002/nau.24206

נושאים קשורים:  אונה פרונטלית,  שלפוחית נוירוגנית,  נפח נגעים,  פגיעה במתן שתן,  מחקרים
תגובות