• יו"ר: פרופ' דמטריוס קרוסיס
  • מזכיר: ד"ר רוני מילוא
  • גזבר: ד"ר עדי וקנין
מחקרים

אפידמיולוגיה של טרשת נפוצה באירופה המרכזית

חוקרים מספקים מידע אפידמיולוגי ממרכז אירופה בנוגע לטרשת נפוצה, וסבורים בין היתר כי ישנה עליה קבועה בהימצאות המחלה

12.05.2020, 16:52

לפני זמן מה פורסם סיווג חדש של מחלת הטרשת הנפוצה לפנוטיפים, לצד עדכון לקריטריונים של מקדונלד. נדיר למצוא נתונים אפידמיולוגיים באיכות טובה שעברו סטנדרטיזציה ולכן ניתנים להשוואה מאזור מרכז אירופה. זאת ועוד, אין כלל נתונים המבוססים על הקריטריונים שהוזכרו. לכן, החוקרים הרגישו כי ישנו צורך בעדכון.

החוקרים הכלילו במחקר מטופלים הגרים במחוז Csongrád, להם אבחנה וודאית של טרשת נפוצה, בהתאם לקריטריונים של מקדונלד משנת 2017. החוקרים העריכו אותם על פי העדכון משנת 2014, העוסק בחלוקה לפנוטיפים.

החוקרים בחנו סך של 420 מטופלים, מתוכם 313 נשים (יחס גברים/נשים של 2.925:1). הם מצאו כי ההימצאות המתוקננת הייתה 101.8 ל-100,000 שנות אדם וההיארעות 4.44 ל-100,000 שנות אדם. עוד מצאו כי מחלה מסוג התקפית-הפוגתית זוהתה ב-288 (68.57%) מהמקרים, מתוכם 230 מטופלים (79.86%) קיבלו טיפול. מתוך הנבדקים שקיבלו טיפול, ל-202 (87.8%) לא הייתה פעילות של המחלה עם הטיפול הנוכחי. בנוסף, מחלה מסוג טרשת נפוצה מתקדמת נצפתה ב-132 (31.43%) מהמקרים, כאשר 72 מתוכם (54.54%) מקבלים טיפול. החוקרים דיווחו כי יותר מחצי מהנבדקים המטופלים (178, 57%) קיבלו טיפולים בסיסיים, בעוד ש-134 (43%) קיבלו טיפולים משני מהלך מחלה ופעילים ביותר.

החוקרים הגיעו למקנה כי ההימצאות של טרשת נפוצה בהונגריה, בדומה למדינות אחרות, נמצאת בעלייה קבועה בעשורים האחרונים. לטענתם, רוב החולים קיבלו טיפול ולכן מחלתם הייתה יציבה. הפיזור של מהלכי המחלה, הפנוטיפים והסטטוס הטיפולי היו בהתאם לנתונים בספרות, בהתבסס על רישומי טרשת נפוצה עם מספר רב של משתתפים. החוקרים סבורים כי מחקר זה הוא הראשון המספק נתונים אפידמיולוגיים מאזור אירופה התיכונה, על בסיס קריטריוני מקדונלד העדכניים ביותר, ועל סמך החלוקה לפנוטיפים.

מקור: 

Biernacki, T. et al. (2020). Brain and Behavior. https://doi.org/10.1002/brb3.1598

נושאים קשורים:  מחקרים,  טרשת נפוצה,  קריטריוני מקדונלד 2017,  אפידמיולוגיה,  חלוקה לפנוטיפים
תגובות