• יו"ר: פרופ' דמטריוס קרוסיס
  • מזכיר: ד"ר רוני מילוא
  • גזבר: ד"ר עדי וקנין
מחקרים

פונקציות ניהוליות משפיעות על תהליך הלמידה המילולי בחולי טרשת נפוצה: תוצאות התנהגותיות ודימותיות

חוקרים סבורים כי פונקציות ניהוליות משפיעות באופן משמעותי על ביצועים בתחום המילולי בחולי טרשת נפוצה

בעיות קוגניטיביות, תפקוד (צילום: אילוסטרציה)

ידוע כי חסכים בלמידה המילולית ובזיכרון הינם מהנפוצים ביותר באנשים עם טרשת נפוצה. הוכח שהם מושפעים מחסכים בתחומים קוגניטיביים אחרים, כמו מהירות עיבוד מידע ותפקודים ניהוליים.

מטרת החוקרים הייתה להמשיך לבחון את ההשפעה הנפרדת של הפונקציות הניהוליות על הלמידה המילולית ועל הזיכרון, גם ברמה ההתנהגותית וגם ברמה העצבית.

החוקרים העריכו 70 חולי טרשת נפוצה באמצעות סוללת מבדקים נוירו-פסיכולוגיים, שכללו מבדקים של זיכרון מילולי (Selective Reminding Test - SRT) ופונקציות ניהוליות (Stroop test; Phonemic and Alternate Verbal Fluency; Modified Five‐Point Test). החוקרים ביצעו סריקות MRI מבניות בעוצמה של 3 טסלה, ל-68 מהנבדקים. לאחר מכן, חישבו את עובי קליפת המוח באזורים פרונטליים, פרה-פרונטליים ובהיפוקמפוס.

החוקרים ביצעו אנליזת רגרסיה לינארית רבת משתנים ומצאו שביצועי המטופלים במבדק ה-Alternate Frequency Test ניבאו את הביצועים המילוליים המידיים (SRT‐LTS: R2 = 0.38; p < 0.001; SRT‐CLTR: R2 = 0.42; p < 0.001) והמאוחרים שלהם (SRT‐D: R2 = 0.39; p < 0.001). בנוסף, החוקרים מצאו מערכת יחסים משמעותית בין עובי קליפת המוח בהיפוקמפוס ובאזורים בילטרליים מסוימים (כגון פיתול החגורה הקדמי, הפיתול הפרונטלי העליון והתחתון, הקורטקס הפרונטלי המדיאלי והקוטב הפרונטלי) לבין ציונים במבדקי הזיכרון המילולי (SRT‐LTS: R2 = 0.45; p < 0.001; SRT‐CLTR: R2 = 0.52; p < 0.001; SRT‐D: R2 = 0.49; p < 0.001).

החוקרים הגיעו למסקנה כי תוצאות אלו בתחום ההתנהגות ובדימות ה-MRI, מציעות כי הפונקציות הניהוליות משפיעות באופן משמעותי על הביצועים בתחום הזיכרון המילולי בחולי טרשת נפוצה. ההבנה של הקשרים המורכבים בין תחומים קוגניטיביים אלו יכולה לסייע בפיתוח גישות שיקום לזיכרון, הלוקחות בחשבון את תפקידם של הפונקציות הניהוליות.

מקור: 

Pitteri, M. et al. (2019). Journal of Neuropsychology. https://doi.org/10.1111/jnp.12198

נושאים קשורים:  מחקרים,  קליפת המוח,  טרשת נפוצה,  תפקוד ניהולי,  הפרעות למידה,  זיכרון
תגובות