• יו"ר: פרופ' דמטריוס קרוסיס
  • מזכיר: ד"ר רוני מילוא
  • גזבר: ד"ר עדי וקנין
מחקרים

האם הליכה ותפקוד היד והזרוע יכולים לנבא על הידרדרות מחלת טרשת נפוצה?

מחקר זה בדק את התקדמות מחלת טרשת נפוצה על ידי מבחני הליכה ותפקוד הזרוע והיד במהלך 10 שנים

הליכה (צילום: אילוסטרציה)
הליכה (צילום: אילוסטרציה)

מנקודת מבט קלינית יש הבדל בירידה בתפקוד הזרוע והיד ותפקוד הרגליים בקרב חולים בטרשת נפוצה (PwMS). מחקר זה בדק את יכולת ההליכה ותפקודי הזרוע והיד ב-PwMS במהלך 10 השנים הראשונות לאחר האבחון, ובכלל זה האם תפקוד כלשהו ירד בשלב מוקדם יותר או באופן מהיר יותר.

המחקר בוצע באופן פרוספקטיבי בהשתתפות 156 מטופלים עם אבחנה מוגדרת של טרשת נפוצה. קבוצה זו כללה מטופלים עם הישנות חוזרת של המחלה (128=N) או ללא הישנות חוזרת (N= 28). המשתתפים נבדקו באופן שיטתי מיד לאחר האבחנה המוגדרת,כמו כן לאחר 6 חודשים, ולאחר 1, 2, 3, 6 ו-10 שנים. יכולת ההליכה נקבעה בעזרת מבחן ההליכה המתוזמן והמהיר באורך 10 מטר (10mTWT). תפקוד הזרוע והיד נקבע בעזרת מבחן זרוע הפעולה (ARAT) ובדיקת יתדות תשע-החורים (9HPT). המהלך על פני 10 שנים של הליכה ותפקוד זרועות וידיים הושוו באמצעות ציוני z סטנדרטיים.

תוצאות המחקר הדגימו כי מ-3 שנים ואילך ציוני ה-z של תפקוד הזרוע והרגל התפצלו. ציון ה-10mTWT היה גבוה יותר משמעותית מ-9HPT  לאחר 6 שנים ו-10 שנים. הבדל זה נמצא בולט יותר בקרב חולים ללא הישנות חוזרת של המחלה בהשוואה לחולים עם טרשת נפוצה חוזרת, אך נוכח בשתי הקבוצות במהלך 10 השנים הראשונות. בקבוצה ללא הישנות חוזרת של המחלה נמצא הבדל בציוני z בין ה-10 מ-TWT ל-9HPT במהלך 10 שנים לאחר האבחנה. ההבדל שנמצא היה 12.94- ליד ימין (95% רווח בר-סמך 20.2- עד 5.73-), ו-10.14- ליד שמאל (95% רווח בר-סמך -17.3 עד 2.93-). בקבוצה עם הישנות המחלה היה הבדל של 2.17- ליד ימין (95% רווח בר-סמך -3.75 עד 0.59-) והבדל של 2.29- ליד שמאל (95% רווח בר-סמך 3.87- עד 0.71-).

החוקרים מסכמים כי זהו המחקר הראשון שמראה שיכולת ההליכה פוחתת מוקדם ומהר יותר מתפקוד הזרוע והיד בקרב חולי טרשת נפוצה. תוצאות אלה מביאות לכדי תובנות חשובות המקשרות את תהליך הפתופיזיולוגי של המחלה לסדר ההידרדרות בחולים עם טרשת נפוצה.

מקור:

Timmermans S.T. et al. (2020), Multiple Sclerosis and Related Disorders In Press

נושאים קשורים:  מחקרים,  טרשת נפוצה חוזרת,  הידרדרות,  הליכה,  תקפוד הזרוע והיד,  ניוון
תגובות