• יו"ר: פרופ' דמטריוס קרוסיס
  • מזכיר: ד"ר רוני מילוא
  • גזבר: ד"ר עדי וקנין
מחקרים

מיקרו רנ"א של כדוריות דם אדומות כביו-מרקר פוטנציאלי לטרשת נפוצה

חוקרים סבורים כי מיקרו-רנ"א של כדוריות דם אדומות יכול לשמש כביו-מרקר לטרשת נפוצה

כדוריות דם. אילוסטרציה

טרשת נפוצה הינה מחלה אוטואימונית הגורמת לדה-מיאלניזציה, שטרם נמצא עבורה ביו-מרקר הנמדד בדם. ידוע כי כדוריות דם אדומות יכולות להוות מקור לביו-מרקרים כאלו, היות והן מכילות בתוכן מיקרו-רנ"א, המבקר תרגום חלבונים באמצעות קישור משלים לרנ"א שליח. כדוריות דם אדומות בפני עצמן אינן מבצעות שעתוק באופן פעיל, הרכב המיקרו-רנ"א שלהן צפוי להיות שמור באופן יחסי. מטרת החוקרים הייתה להעריך את הפוטנציאל של מיקרו-רנ"א שהופק מכדוריות דם אדומות, להוות ביו מרקר לטרשת נפוצה. בנוסף, ניסו החוקרים לאפיין את התרומה האפשרית של מיקרו-רנ"א משלפוחיות חוץ תאיות שמקורן בכדוריות דם אדומות, לפתולוגיה של המחלה.

החוקרים בודדו כדוריות דם אדומות מדם מלא, באמצעות צנטריפוגה המפרידה רכיבי דם לפי צפיפות. לאחר מכן, ריצפו מיקרו-רנ"א מכדוריות דם אדומות של נבדקים מעוקבת תגלית, בה לקחו חלק 23 חולי טרשת נפוצה ו-22 נבדקי בקרה בריאים. החוקרים עיצבו עוקבה בלתי תלויה של 42 חולי טרשת נפוצה ו-45 נבדקים בריאים ונבדקים הסובלים ממיגרנה. באותה עוקבה, תיקפו את הביטוי המוגבר של צבר המיקרו-רנ"א miR‐183 י(hsa‐miR‐96‐5p, hsa‐miR‐182‐5p and hsa‐miR‐183‐5p). החוקרים יצרו מחוץ לגוף שלפוחיות חוץ תאיות שמקורן בכדוריות דם אדומות, וריצפו גם את המיקרו-רנ"א שבתוכן. לבסוף, ניסו לנבא את אתרי המטרה של המיקרו-רנ"א, תוך שימוש ב- miRDIPי(microRNA Data Integration Portal).

החוקרים מצאו כי מיקרו-רנ"א מסוג Hsa‐miR‐182‐5p ו-hsa‐miR‐183‐5p, היו מסוגלים להבחין בין חולי בטרשת נפוצה התקפית הפוגתית, לבין נבדקים הסובלים ממיגרנה או נבדקי בקרה בריאים, עם דיוק של 89%-94% וסגוליות של כ-90%. עוד נמצא כי בקרב חולי טרשת נפוצה, הביטוי של Hsa‐miR‐182‐5p ו-hsa‐miR‐183‐5p היה בקורלציה עם מדדי נכות פיזית, בעוד כי הביטוי של hsa‐miR‐96‐5p היה בקורלציה עם מדדי נכות קוגניטיבית. החוקרים דיווחו כי כדוריות דם אדומות אורזות מיקרו-רנ"א בשלפוחיות חוץ תאיות באופן בררני. מתוכם, 34 סוגים של מיקרו-רנ"א נמצאו ארוזים בשלפוחיות באופן שמבחין בין נבדקים בריאים לבין חולי טרשת נפוצה. לבסוף, נמצא כי אתרי מטרה מסוימים של אותם מיקרו-רנ"א נמצאים בחפיפה עם גנים הידועים ככאלה הנפגעים בטרשת נפוצה. אנליזת העשרת גנים העידה על מעורבותם בהתפתחות מערכת העצבים ודה-מתילציה של ההיסטון H3‐K27.

החוקרים הגיעו למסקנה כי מיקרו-רנ"א המהווים חלק מצבר ה-miR‐183 בכדוריות דם אדומות, יכולים לשמש כביו-מרקרים ספציפיים של מחלת הטרשת הנפוצה. ככאלה, הם יכולים לסייע באבחנה וכן במעקב אחר נכות. החוקרים הראו כי מיקרו-רנ"א הנמצא בכדוריות דם אדומות ובשלפוחיות החוץ תאיות שלהן, מתמקד בגנים הנפגעים בטרשת נפוצה. עובדה זו תומכת בטענה כי יש להם תרומה לפתופיזיולוגיה של המחלה, במסלולים שכבר דווחו בעבר.

מקור:

Groen, K. et al. (2020). Clinical and Translational Medicine; 10 (1); 74-90. https://doi.org/10.1002/ctm2.22

נושאים קשורים:  מחקרים,  מיקרו רנ"א,  טרשת נפוצה,  כדוריות דם אדומות,  שלפוחיות חוץ תאיות,  ביו-מרקר
תגובות