• יו"ר: פרופ' דמטריוס קרוסיס
  • מזכיר: ד"ר רוני מילוא
  • גזבר: ד"ר עדי וקנין
מחקרים

השלכות סוציו-אקונומיות של טרשת נפוצה

חוקרים סבורים כי יש משמעות להיבטים הסוציו-אקונומיים של טרשת נפוצה כאשר מעריכים את תוצאי המחלה

ידוע כי טרשת נפוצה מהווה מצב רפואי מאתגר ומגביל, שמשפיע בעיקר על אנשים בחייהם המוקדמים, כאשר ההשפעה היא פונקציונלית, כלכלית ופוגעת באיכות החיים. עם זאת, עד כה אין גישה שיטתית להערכת ההשלכות הסוציו-אקונומיות של טרשת נפוצה.

מטרת החוקרים הייתה לבחון באופן שיטתי מחקרים אנליטיים תצפיתיים, החוקרים את ההשלכות החברתיות-כלכליות של טרשת נפוצה. לשם כך, ערכו סקירה שיטתית על ההשלכות החברתיות-כלכליות של המחלה, תוך התמקדות מיוחדת בהיבטים של תעסוקה, הכנסה, יכולת עבודה ותוצאים הקשורות למערכות יחסים, עם השוואה בין חולי טרשת נפוצה לאוכלוסייה הכללית. בנוסף, החוקרים אספו נתונים בנוגע למאפייני ההשכלה.

החוקרים העריכו למידת ההתאמה 187 מתוך 4,958 מחקרים שאיתרו, כאשר 27 מחקרים משמונה מדינות נכללו בהערכה האיכותית שערכו, עם 32 תוצאים שונים. הם דיווחו כי כל המחקרים הצביעו על הבדלים מובהקים בין חולי טרשת נפוצה לבין האוכלוסייה הכללית, ביניהם ירידה בשיעור של 15-30% בתעסוקה, רווחים נמוכים יותר והטבות סוציאליות גבוהות יותר, יחס גבוה יותר בין ימי היעדרות לנוכחות ויותר נכות הקשורה למקום העבודה (למשל ימי חופשה) בקרב חולי טרשת נפוצה. כמו כן, נמצא כי מספר מחקרים הצביעו גם על הבדלים במאפיינים המשפחתיים או אלו הקשורים למערכות היחסים, אך לא נמצאו הבדלים ניכרים ברמת ההשכלה.

החוקרים הגיעו למסקנה כי נתונים סוציו-אקונומיים יכולים לשמש כאמצעי חזק להערכת תוצאים, בחקר של ההיבטים השונים של מחלת הטרשת הנפוצה, המשקפים את ההשלכות הרחבות יותר של המחלה.

מקור: 

Kavaliunas, A. et al. Acta Neurologica Scandinavica 2021; 143(6); 587-601. https://doi.org/10.1111/ane.13411

נושאים קשורים:  מחקרים,  טרשת נפוצה,  עלות טיפולים רפואיים,  מצב סוציו אקונומי
תגובות