• יו"ר: פרופ' דמטריוס קרוסיס
  • מזכיר: ד"ר רוני מילוא
  • גזבר: ד"ר עדי וקנין
טרשת נפוצה

פרשנות של העלייה בנפח המוח בטרשת נפוצה

חוקרים סבורים כי עלייה בנפח המוח הינה תופעה שכיחה בסריקות MRI של חולי טרשת נפוצה, ויש להתייחס ולפרש אותה בזהירות

מוח אנושי. אילוסטרציה

ידוע כי ישנה השונות הגבוהה בין מדידות השינוי בנפח המוח על סמך MRI, הופכת את הפרשנות שלו לאתגר גדול בחולי טרשת נפוצה. כמו כן, ההיארעות והרלוונטיות הקלינית של ה-BVIי(brain volume increase) שנצפה לכאורה בחולי טרשת נפוצה, טרם נחקרו. מטרת החוקרים הייתה לכמת את ההימצאות והגורמים הקשורים ל-BVI.

החוקרים בחנו 2,317 סריקות של 366 חולי טרשת נפוצה ו-132 סריקות של 44 נבדקי בקרה. הם ערכו אנליזה נפחית של השינויים בנפח המוח, באמצעות SIENA ו-ScanView. הם הגדירו BVI כעלייה כלשהי בנפח המוח (יותר מ-0% שינוי) והשוו את המאפיינים של חולים עם ובלי BVI.

החוקרים מצאו BVI ב-26.3% (מתוך 1,951) סריקות אורכיות (SIENA). כמו כן, דיווחו כי כאשר הייתה עדות ל-BVI, ההסתברות שהתוצאה תחזור על עצמה ברציפות פעמיים או יותר, הייתה 15.9%. זאת ועוד, נמצא כי BVI שחזר על עצמו היה קשור לעדות קלינית לפעילות המחלה ב-50% מהמקרים. עוד דיווחו החוקרים כי BVI היה קשור למשך זמן קצר יותר ולעלייה קטנה יותר בנפח הנגעים ב-T2 בין שתי סריקות MRI עוקבות, כאשר נפח המוח המנורמל היה גבוה יותר (כולם P<0.0001). לבסוף, נמצא כי יחס הבדיקות שהראו BVI היה גבוה יותר כאשר החוקרים השתמשו ב-ScanView לשם הבדיקה (35.3%) ובנבדקי הבקרה (36.4% על ידי SIENA).

החוקרים הגיעו למסקנה כי עלייה בנפח המוח מופיעה בחלק גדול מסריקות ה-MRI בתקופת מעקב קצרה, ואינה קשורה ליציבות המחלה. על אף כי BVI יכול להיגרם מכמה גורמים, התוצאות מצביעות כי שגיאת מדידה עשויה לתרום ל-BVI ברוב המקרים. הם סבורים כי על הרופאים להיות מודעים להופעה שכיחה של BVI בסריקות ולפרש את השינויים בנפח המוח בחולי טרשת נפוצה בזהירות רבה, תוך שימוש בשיטות כימות מדויקות יותר.

מקור: 

Uher, T. et al. Journal of Neuroimaging 2020; https://doi.org/10.1111/jon.12816

נושאים קשורים:  טרשת נפוצה,  נפח המוח,  MRI,  מחקרים
תגובות