• יו"ר: פרופ' דמטריוס קרוסיס
  • מזכיר: ד"ר רוני מילוא
  • גזבר: ד"ר עדי וקנין
מחקרים

מדוע חולי טרשת נפוצה סובלים מלקות מוטורית בידיים?

חוקרים בחנו את הקשר שבין לקות מוטורית בקרב חולי טרשת נפוצה לבין מדדים תפקודיים ומבניים בפנוטיפים שונים של טרשת נפוצה

תפקוד ידיים, מוגבלות, טרשת נפוצה (צילום אילוסטרציה: שאטרסטוק)

מספר רב של חולי טרשת נפוצה סובלים מלקות מוטורית בידיהם. יחד עם זאת, הסיבות לכך טרם התבררו. מחקר שפורסם בכתב העת Multiple Sclerosis Journal נועד לבחון את הקשר שבין מוגבלות כללית, לקות מוטורית ביד ושינויים מבניים ותפקודיים ברשתות הנצפות בבדיקת MRI, שקשורות לתפקוד המוטורי.

במסגרת המחקר נבחנו 134 נאשים בריאים ששימשו כקבוצת ביקורת, ו-364 חולי טרשת נפוצה עם פנוטיפים קליניים שונים- 250 סבלו מטרשת נפוצה התקפית-הפוגתית (RRMS) ו-114 סבלו מטרשת נפוצה פרוגרסיבית (PMS).

המטופלים עברו הערכה באמצעות סולם הדירוג Expanded Disability Status Scale (EDSS), מבדק (9HPT) nine-hole peg test, ו-(EFTR) electronic finger tapping rate. סריקות MRI מבניות וסריקות של התפקוד במהלך מצב מנוחה (RS) שימשו לביצוע מורפומטריה מבוססת-מקור של רכיבי החומר האפור, לניתוח מדדי דיפוזיה של מסלולים בחומר הלבן. בנוסף, שימשו הסריקות לשימוש בגישה מבוססת זרע (seed-based approach) במצב מנוחה, מחלקי האזור המוטורי העיקרי בקליפת המוח הקשורים להנעת הידיים. אלגוריתם יער אקראי שימש את החוקרים לזיהוי גורמים העשויים לנבא לקות קלינית.

בקרב מטופלים עם מחלה התקפית-הפוגתית, מדדים כלליים של הנגעים ומידת האטרופיה בשילוב עם נזק מבני באזוריים מוטוריים במוח סייעו לנבא את ציון ה-EDSSי(out-of-bag (OOB) -R2 = 0.19, p-range = <0.001-0.04) ; ציון ה-z9HPT (ימין: OOB-R2 = 0.14; שמאל: OOB-R2 = 0.24 ,p-range = <0.001-0.03). לא זוהו חריגות תפקודיות בקישוריות בקר במטופלים אלה.

בקרב מטופלים עם מחלה פרוגרסיבית, הגורמים המנבאים את ציון ה-EDSS היו אטרופיה של אזורים סנסורי-מוטוריים ושל אזורים במוח הקטן, שלמות רגליות המוח הקטן, והגברת הקישוריות התפקודית במצב מנוחה בין קליפת המוח המוטורית של יד שמאל לרכס המצחי הימני התחתון (OBB-R2 = 0.16, p-range = 0.02-0.04).

לסיכום, במחלה התקפית-הפוגתית רק מדדים של נזק מבני עוזרים להסביר את הפגיעה מוטורית, ואילו מדדים מבניים ותפקודיים מסריקות MRI מנבאים מוגבלות קלינית במחלה פרוגרסיבית. גישת MRI רבת-משתנים עשויה להיות רלוונטית לחקר לקות מוטורי ביד בפנוטיפים שונים של מחלת הטרשת הנפוצה.

מקור: 

Cordani, C et al. Multiple Sclerosis Journal. 2021 Jul;27(8):1205-1221. doi: 10.1177/1352458520958356

נושאים קשורים:  מחקרים,  טרשת נפוצה,  מוגבלות,  מוטוריקה,  ידיים
תגובות