• יו"ר: פרופ' דמטריוס קרוסיס
  • מזכיר: ד"ר רוני מילוא
  • גזבר: ד"ר עדי וקנין
מחקרים

עדויות לרה-מיאלינציה בקרב חולי טרשת נפוצה שטופלו עם אלמטוזומאב

במסגרת מחקר על חולי טרשת נפוצה החוקרים עקבו אחר משתנים אופטיים תחת טיפול עם אלמטוזומאב, והדגימו ממצאים המתאימים לרה-מיאלינציה של הנגעים

08.03.2022, 15:55

מטרת החוקרים במחקר שפורסם בכתב העת 'Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry' הייתה לבחון את יכולת ההשפעה של אלמטוזומאב בקרב חולי טרשת נפוצה. לצורך כך, החוקרים השתמשו במסלול הראייה כמודל, ובדקו את פוטנציאל ההשפעה המגינה של הטיפול על התאים העצביים (Neuroprotective), ואת יכולתו לעודד רה-מיאלינציה.

במחקר השתתפו 30 חולי טרשת נפוצה התקפית, המתחילים טיפול עם אלמטוזומאב, וקבוצת ביקורת של 20 משתתפים בריאים. המחקר, אשר ארך 24 חודשים, כלל מעקב אחר תוצאים קליניים, multifocal visual evoked potentialי(mfVEP), ו-MRI. הנקודה הסופית העיקרית של המחקר הייתה שינויים בחביון ה-mfVEPי(mfVEP latency); הנקודות השניוניות היו שינויים במדידות פיזור הנגע בקרינה האופטית וב-Mars letter contrast sensitivity במהלך תקופת המחקר.

בקבוצת המטופלים נצפה קיצור ממוצע של חביון ה-mfVEP באורך 1.21 מילישניות במהלך תקופת המחקר (CI 0.21 עד 2.21, p=0.013), אשר לא השתנה בתקנון לגיל, מין, משך המחלה או שינויים בנפח נגע ה-T2 בקרינה האופטית. חביון ה-mfVEP הממוצע בקבוצת הביקורת עלה במהלך תקופת המחקר ב-0.72 מילישניות (לא מובהק). אנליזה של נגעי T2 כרוניים בקרינה האופטית (בקבוצת המטופלים) הראתה עלייה באניזוטרופיה חלקית מנורמלת וב-axial diffusivity בין ערכי הבסיס ו-24 חודשים (שניהם p<0.01). נצפה שיפור ב-Mars letter contrast sensitivity לאחר 24 חודשים לעומת ערכי הבסיס (p<0.001), המונע על ידי שיפור מוקדם, הן בקבוצת המטופלים והן בקבוצת הביקורת.

החוקרים מסכמים כי במחקרם הם מצאו עדות לרה-מיאלינציה חלקית של הנגע לאחר טיפול עם אלמטוזומאב. האפשרויות המסבירות עדות זו הן שחזור טבעי בשל אזור 'מאפשר', או מנגנון פעולה בעל יכולת פוטנציאלית עצמאית המעודדת תיקון. מערכת הראייה מייצגת אפשרות ייחודית למחקר על ההשפעה התפקודית-מבנית של הטיפול. כמו כן, לראות זאת כבסיס למבנה מחקר פאזה 2 עתידי בכל הנוגע לרה-מיאלינציה בקרב חולי טרשת נפוצה.

מקור:

Wang, C., Barton, J., Kyle, K., Ly, L., Barnett, Y., Hartung, H. P., Reddel, S. W., Beadnall, H., Taha, M., Klistorner, A., & Barnett, M. H. (2021). Multiple sclerosis: structural and functional integrity of the visual system following alemtuzumab therapy. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, 92(12), 1319–1324. https://doi.org/10.1136/JNNP-2021-326164

נושאים קשורים:  מחקרים,  טרשת נפוצה,  נוגדנים חד-שבטיים,  רה מיאלינציה,  MRI
תגובות