• יו"ר: פרופ' דמטריוס קרוסיס
  • מזכיר: ד"ר רוני מילוא
  • גזבר: ד"ר עדי וקנין
מחקרים

חולי טרשת נפוצה שהתקדמו ללא עדות להישנות הראו האצה באטרופיה המוחית

הדמיות מוח הראו ירידה מואצת ברקמת המוח בקרב חולי טרשת נפוצה הסובלים מהחמרה במוגבלות, אך אינם בעלי עדות להישנות המחלה

14.06.2022, 17:20

המנגנונים המניעים את הניוון העצבי ואת האטרופיה המוחית בחולי טרשת נפוצה התקפית (RMS: Relapsing Multiple Sclerosis) אינם מובנים דיים. במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'JAMA Neurology', מטרת החוקרים הייתה לקבוע האם החמרה של מוגבלות ללא תלות בהישנויות (PIRA: progression independent of relapse activity) בחולי RMS קשורה לאובדן מואץ של רקמת מוח.

החוקרים ערכו מחקר עוקבה תצפיתי ואורכי, עם תקופת מעקבת חציונית (טווח בין-רבעוני) של 3.2 שנים (2.0-4.9). המידע נאסף בתקופה בין ינואר 2012 ועד לספטמבר 2019, בקונסורציום של בתי חולים שלישוניים, אוניברסיטאיים ושאינם-אוניברסיטאיים, אליהם מופנים המטופלים. במחקר נכללו מטופלים בעלי מעקב קליני קבוע, עם לכל הפחות 2 סריקות תהודה מגנטית של המוח (MRI) המתאימות לאנליזה נפחית. ניתוח המידע נערך בין ינואר 2020 למרץ 2021.

חשיפת המחקר נעשתה לפי ההתפתחות הקלינית במהלך התצפית כולה. המטופלים קוטלגו כמציגים אחת מהאפשרויות הבאות: (1) פעילות של הישנות בלבד, (2) אפיזודות PIRA בלבד, (3) פעילות מעורבת, או (4) יציבות קלינית.

ההפרש הממוצע באחוז השינוי השנתי (MD-APC: Mean difference in annual percentage change) בנפח המוח/עובי קליפת המוח בין הקבוצות חושבת לאחר התאמת ציון הנטייה. שיעורי האטרופיה המוחית, והקשר שלהם עם משתני העניין, נחקרו באמצעות מודלים לינאריים של השפעה מעורבת.

במחקר נכללו 1,904 סריקות MRI מוח של 516 מטופלים עם RMS (67.4% נשים; גיל ממוצע [סטיית תקן] 41.4 [11.1] שנים; ציון חציוני [טווח בין-רבעוני] של 2.0 ב-Expanded Disability Status Scale scoreי[1.5-3.0]). סריקות עם איכות לא מספקת לא נכללו (n = 19). הפעילות הדלקתית הרדיולוגית נקשרה עם עליה בשיעורי האטרופיות במספר מדורי מוח, בעוד ששיעור מוגבר של הישנויות שנתיות נקשר להאצה באובדן הנפח של החומר האפור העמוק (GM: Gray Matter). בהשוואה עם מטופלים יציבים קלינית, חולי ה-PIRA הראו שיעור גבוה יותר של אובדן נפח המוח (MD-APC -0.36%, רווח בר-סמך של 95% 0.60- עד 0.12-; P = .02), הנובע בעיקר מאובדן ה-GM בקליפת המוח. מטופלים שעברו הישנויות התייצגו עם שיעור מוגבר של אטרופיה מוחית כללית (MD-APC 0.18-; רווח בר-סמך של 95% 0.34- עד 0.02-; P = .04) בהשוואה למטופלים יציבים מבחינה קלינית, והראו אובדן מואץ של ה-GM הן בקליפת המוח והן ב-GM העמוק. לא נמצאו הבדלים בשיעורי האטרופיה המוחית בין מטופלים עם PIRA ובין אלו אשר הראו פעילות של הישנות המחלה.

החוקרים מסכמים כי חולי טרשת נפוצה התקפית עם החמרה של מוגבלות ללא תלות בהישנויות (PIRA) הראו האצה באטרופיה המוחית, במיוחד באזור קליפת המוח. התוצאות הללו מצביעות על הצורך בהיכרות עם התופעה הבעייתית של PIRA בפרקטיקה הקלינית, ולהמשיך בהערכת האסטרטגיות הטיפוליות האפשריות למטופלים הסובלים מכך.

מקור:

Cagol A, Schaedelin S, Barakovic M, et al. Association of Brain Atrophy With Disease Progression Independent of Relapse Activity in Patients With Relapsing Multiple Sclerosis. JAMA Neurol [Internet] 2022

נושאים קשורים:  מחקרים,  טרשת נפוצה,  אטרופיה,  טרשת נפוצה התקפית
תגובות