• יו"ר: פרופ' דמטריוס קרוסיס
  • מזכיר: ד"ר רוני מילוא
  • גזבר: ד"ר עדי וקנין
מחקרים

כרבע מחולי טרשת נפוצה עשויים לסבול מהפרעות בחוש הריח

מסקירה שיטתית אשר נערכה על שכיחות הפרעות הריח בחולי טרשת נפוצה עולה כי התופעה די שכיחה, ולמעלה מרבע מהחולים עשויים לסבול מהתופעה

03.07.2022, 12:03

לאחרונה עולה המודעות בנוגע לחשיבות ולשכיחות של הפרעות בחוש הריח בקרב חולי טרשת נפוצה (MS), אשר מקורן בתהליך הדלקתי הכרוני של המחלה. עם זאת, הדיווחים על כך אינם אחידים, ומתוארים שיעורים שונים של התופעה. במחקר שממצאיו פורסמו בכתב-העת 'PLOS ONE', החוקרים ערכו סקירה שיטתית ומטא-אנליזה לצורך הערכת השכיחות המאוגמת (pooled prevalence) של הפרעות בחוש הריח בקרב חולי MS.

לצורך כך, החוקרים ערכו חיפוש ב-PubMed, Scopus, EMBASE, Web of Science, ProQuest ו-gray literature, הכולל את ההפניות מהמחקרים שזוהו, מחקרי סקירה ותקצירי כנסים אשר פורסמו עד לינואר 2021. במחקר נכללו מאמרים הקשורים לנושא המחקר, ויכולים לספק מידע בנוגע לשכיחות ההפרעה בחוש הריח, או בניקוד ספי ההרחה, יכולת ההבחנה, והזיהוי (TDI: smell threshold, discrimination, or identification) בקרב חולי MS ובקרב נבדקים בריאים. החוקרים השתמשו במודל להשפעה מקרית לצורך חישוב השכיחות המאוגמת, ובתרשים משפך ובמבחן הרגרסיה של אגר לצורך בדיקת הטיית פרסום.

סריקת הספרות העלתה 1,630 מאמרים. לאחר ניכוי כפילויות, נותרו 897 מאמרים. באנליזה הסופית נכללו שני תקצירי כנסים. בסך הכל נכללו באנליזה 1,099 מקרי MS ו-299 חולי MS עם הפרעות בחוש הריח. השכיחות המאוגמת של הפרעה בחוש הריח מהמאמרים שנכללו הייתה 27.2%. בנוסף, ציון ה-TDI הכולל של חולי ה-MS היה נמוך יותר בהשוואה לקבוצת הביקורת, ורמות ספי ההרחה, ההבחנה והזיהוי כשלעצמם היו נמוכים יותר בקרב חולי MS לעומת הביקורת.

לסיכום, תוצאות הסקירה השיטתית מראות כי חולי טרשת נפוצה סובלים מהפרעות בחוש הריח בשכיחות גבוהה. החוקרים מציינים כי קיים צורך בהגברת המודעות לפן זה של מחלת הטרשת הנפוצה.

מקור:

Kan RLD, Xu GXJ, Shu KT, Lai FHY, Kranz G, Kranz GS. Effects of non-invasive brain stimulation in multiple sclerosis: systematic review and meta-analysis. Ther Adv Chronic Dis [Internet] 2022 .13

נושאים קשורים:  מחקרים,  הפרעה בחוש הריח,  טרשת נפוצה,  דלקת כרונית,  חוש הריח
תגובות