• יו"ר: פרופ' דמטריוס קרוסיס
  • מזכיר: ד"ר רוני מילוא
  • גזבר: ד"ר עדי וקנין
מחקרים

גורמי הסיכון ללימפופניה בחולי טרשת נפוצה המטופלים עם דימתיל פומרט

חולי טרשת נפוצה מבוגרים יותר, ועם ערך נמוך בבסיס של ספירת הלימפוציטים האבסולוטית, נמצאו כבעלי סיכון גבוה יותר ללקות בלימפופניה בעקבות טיפול עם דימתיל פומרט

דימתיל פומרט (DMF) הוא טיפול משנה מחלה הנמצא בקו ראשון לטיפול בטרשת נפוצה התקפית הפוגתית. סיבה שכיחה להפסקת טיפול זה היא לימפופניה, ועל כן יש צורך באסטרטגיות לניהול המטופלים על מנת למזער את הסיכון ללימפופניה.

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'Multiple Sclerosis and Related Disorders', מטרת החוקרים הייתה לבדוק את המתאם עם אינדקס מסת הגוף (BMI), ספירת לימפוציטים אבסולוטית בבסיס (ALC), גיל ומין, עם הסיכון ללקות בלימפופניה בעקבות טיפול עם DMF בקרב חולי טרשת נפוצה. לצורך כך, החוקרים ערכו מחקר עוקבה רטרוספקטיבי אשר כלל 452 חולי טרשת נפוצה שקיבלו מרשם ל-DMF בשש מרפאות הממוקמות בשני אזורים בדנמרק, בתקופה בין מאי 2014 לספטמבר 2017. נתונים על ספירת הלימפוציטים, BMI, גיל, מין והסיבה להפסקת הטיפול עם DMF נאספו באמצעות ה-Danish Multiple Sclerosis Registry, ותקופת המעקב ארכה עד שנתיים לאחר תחילת הטיפול.

מבין משתתפי המחקר, 28.5% מהמטופלים סבלו מלימפופניה בדרגה II ומעלה במהלך תקופה כלשהי בשנתיים הראשונות לטיפול עם DMF. סיכון מוגבר ללימפופניה נצפה בקרב חולים עם ערך ALC בבסיס של 1.00-1.49×109 תאים/ליטר (יחס הסיכויים 5.48, p<0.0001) ו-1.50-1.99×109 תאים/ליטר (יחס הסיכויים 2.08, p=0.009). סיכון מופחת ללימפופניה נצפה בקרב חולים עם ALC של 2.00-2.49×109 תאים/ליטר (יחס הסיכויים 0.51, p< 0.01) ו-≥ 2.50×109 תאים/ליטר (0.12, p<0.0001). לחולים בני 56 ומעלה נמצא סיכון מוגבר ללימפופניה (יחס הסיכויים 3.58, p<0.001), ומטופלים עם BMI של 30 קילוגרם/מטר רבוע ומעלה היה סיכון מופחת להתפתחות לימפופניה (יחס הסיכויים 0.53, p value = 0.03).

לסיכום, ערך נמוך יותר של ALC בבסיס וגיל מבוגר נמצאו כגורמי סיכון להתפתחות לימפופניה בעקבות טיפול עם DMF. לעומת זאת, BMI של 30 קילוגרם/מטר רבוע ומעלה וערך ALC גבוה יותר בבסיס נמצאו כגורמים מגנים להתפתחות לימפופניה בקרב חולי טרשת נפוצה שטופלו עם DMF.

מקור:

Ravn, J., Jensen, H. B., Kant, M., Andersen, P. B., Góra, M. K., & Sejbaek, T. (2022). Risk factors for development of lymphopenia in dimethyl fumarate-treated patients with multiple sclerosis. Multiple sclerosis and related disorders, 67, 104081. Advance online publication. 

נושאים קשורים:  מחקרים,  טרשת נפוצה,  דימתיל פומאראט,  לימפופניה,  טרשת נפוצה התקפית הפוגתית
תגובות