• יו"ר: פרופ' דמטריוס קרוסיס
  • מזכיר: ד"ר רוני מילוא
  • גזבר: ד"ר עדי וקנין
מחקרים

קיימת נטייה לאשפוזים ברי-מניעה של חולי טרשת נפוצה

במחקר שנערך בארצות הברית נמצא כי חולי טרשת נפוצה חווים שיעור מוגבר של אשפוזים אותם ניתן היה למנוע. נדרשים מאמצים רבים יותר לטיפול מונע בחולים אלו

חולי טרשת נפוצה (MS) מדווחים על חסמי גישה לטיפול, כולל קבלת טיפולים מניעתיים. אשפוזים בעלי פוטנציאל למניעה (PPH: Potentially preventable hospitalization) מהווים סמן חשוב לעצם הגישה לטיפול בזמן, וכן לקבלתו. עם זאת, מעטים הם המחקרים הלאומיים אשר בדקו את הסיכון ל-PPH בחולי MS, או ששקלו את תפקידו של טיפול מונע בהפחתת הסיכון ל-PPH בקרב אוכלוסיית חולים זו. במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'Multiple Sclerosis and Related Disorders', מטרת החוקרים הייתה לבחון את הסיכון ל-PPH בקרב מבוגרים עם טרשת נפוצה בהשוואה למקביליהם ללא טרשת נפוצה.

לצורך כך, החוקרים השתמשו ב-Optum® Clinformatics® Data Mart (2007–2017) לצורך זיהוי של 6,198 אנשים עם אבחנה של טרשת נפוצה, ומקבילים תואמים ללא טרשת נפוצה. קודים אבחנתיים ופרוצדורליים שימשו לזיהוי מקרים של אשפוזים מונעים, אשר הוגדרו כאינדיקטורים לאיכות על ידי ה-Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) במהלך תקופת המעקב שארכה 4 שנים, החל מהאבחנה של מחלת הטרשת הנפוצה. כמו כן, החוקרים השתמשו במידע על קבלת שירותי מניעה וביקורים במרפאה. נעשה שימוש במשוואות אומדן כלליות מתוקננות כדי לבחון את הקשר בין אבחנה עם טרשת נפוצה ובין PPH. על מנת לבחון את התפקיד של שירותי מניעה בסיכויים ל-PPH בקרב אנשים עם טרשת נפוצה, החוקרים דיווחו על יחס הסיכויים השוליים המתוקנן, ורווח בר-סמך של 95%.

מתוצאות המחקר עולה כי השיעור של PPH מכל סיבה בקרב אנשים עם טרשת נפוצה היה כפול מזה של אלה ללא טרשת נפוצה (131.6 לעומת 62.5 ל-10,000). החוקרים זיהו סיכויים גבוהים יותר של מדדי PPH ספציפיים בקרב אנשים עם טרשת נפוצה בהשוואה לאלו שאינם מאובחנים במחלה זו. לאנשים עם טרשת נפוצה היה סיכוי גבוה יותר ב-65% לאשפוז בגלל דלקת ריאות (יחס הסיכויים 1.65; רווח בר-סמך של 95%1.01 ,2.30 ), כאשר ממצאים מובהקים דומים נצפו עבור דלקות בדרכי השתן (יחס הסיכויים 4.90, רווח בר-סמך של 95% 2.51, 9.57). בחולי טרשת נפוצה נמצא כי קבלת שירותים מניעתיים, כגון סקירה של ערכי הכולסטרול (יחס הסיכויים 0.76; רווח בר-סמך של 95% 0.60, 0.95) וביקורים שנתיים במרפאה, נקשרו עם סיכויים נמוכים יותר של PPH מכל סוג (יחס הסיכויים 0.57, רווח בר-סמך של 95% 0.43, 0.76).

לסיכום, חולי טרשת נפוצה נמצאו כבעלי בסיכון גבוה יותר ל-PPH בהשוואה למקביליהם ללא טרשת נפוצה. שימוש בשירותי מניעה מתאימים הפחית את הסיכון ל-PPH בקרב האוכלוסייה הכללית ובקרב אלו עם טרשת נפוצה. נדרשים מאמצים נוספים כדי לעודד ולהקל על השימוש בטיפול מונע בקרב אנשים עם טרשת נפוצה. קבלת טיפול מונע והולם באופן תדיר באוכלוסייה זו עשויה להפחית את הסיכון ל-PPH.

מקור:

Khan A, Lin P, Kamdar N, Peterson M, Mahmoudi E. Potentially preventable hospitalizations and use of preventive services among people with multiple sclerosis: Large cohort study, USA. Mult Scler Relat Disord. 2022 Dec;68:104105. doi: 10.1016/j.msard.2022.104105. Epub 2022 Aug 11. PMID: 36031692.

נושאים קשורים:  מחקרים,  טרשת נפוצה,  אשפוז,  גורמי סיכון,  דלקת ריאות
תגובות