• יו"ר: פרופ' דמטריוס קרוסיס
  • מזכיר: ד"ר רוני מילוא
  • גזבר: ד"ר עדי וקנין
מחקרים

טיפולים משני-מחלה אינם מובילים לפרכוסים בחולי טרשת נפוצה

חולי טרשת נפוצה אשר טופלו עם טיפולים משני מחלה לא חוו עלייה בשיעור הפרכוסים בהשוואה לאלו שטופלו עם אינבו. שיעור הפרכוסים הגבוה יותר באוכלוסייה זו אינו נמצא כקשור לטיפול במחלה

13.03.2023, 13:29

שיעור הפרכוסים של חולי טרשת נפוצה גבוה פי 3-6 יותר מהאוכלוסייה הכללית, אך התצפיות בנושא משתנות בין המחקרים השונים. עד כה, לא היה ידוע מהו הסיכון להתקפים בקרב חולים המקבלים טיפולים משני-מחלה. במחקר אשר ממצאיו פורסמו בכתב העת 'Multiple sclerosis', מטרת החוקרים הייתה להשוות את הסיכון להתקפים בחולי טרשת נפוצה המקבלים טיפול משנה מחלה לעומת אינבו.

לצורך כך, החוקרים ערכו חיפוש במסדי הנתונים MEDLINEי(OVID), Embase, CINAHL ו-ClinicalTrials.gov מראשיתם ועד לאוגוסט 2021. החוקרים איתרו ניסויים פאזה 2-3 אקראיים ומבוקרי אינבו אשר דיווחו על נתוני יעילות ובטיחות של טיפולים משני מחלה. החוקרים השתמשו במטא-אנליזה רשתית לפי ה-Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses guidelines והשתמשו במודל השפעות אקראיות בייסיאני לצורך הערכה של טיפולים פרטניים ומאוגמים (לפי היעד התרופתי). התוצא הראשוני של המחקר היה loge לסיכון היחסי לפרכוסים [רווח בר מהימנות של 95%]. אנליזת רגישות כללה מטה-אנליזה של מחקרי non-zero-event.

החוקרים סקרו בסך הכל 1,993 ציטוטים ו-331 טקסטים מלאים. באנליזה נכללו 56 מחקרים (29,388 מטופלים; טיפול משנה מחלה = 18,909; פלצבו = 10,479) אשר דיווחו על 60 פרכוסים (תחת טיפול = 41; תחת אינבו = 19). אף טיפול פרטני לא נקשר עם שינוי ביחס הסיכון להתקפים. יוצאי דופן לכך היו daclizumabי(-17.90 [-65.31; -0.65]) וריטוקסימאב (-24.86 [-82.71; -1.37]) עם מגמה לכיוון של סיכון יחסי נמוך יותר; קלדריבין (25.78 [0.94; 4.65]) ו-pegylated interferon-beta-1aי(25.40 [0.78; 85.47]) אשר נטו לכיוון סיכון יחסי גבוה יותר. לתצפיות היו מרווחים ברי מהימנות רחבים. אנליזת רגישות של 16 מחקרי non-zero-event לא הצביעה על הפרש בסיכון היחסי לטיפולים מאוגמים (10.32 [-0.94; 0.29]).

לסיכום, לא נמצאה עדות לקשר בין טיפולים משני מחלה לבין סיכון לפרכוסים בחולי טרשת נפוצה. החוקרים מדגישים עקב כך את החשיבות בטיפול בפרכוסים בחולים אלו.

מקור:

Dang YL, Yong VT, Sharmin S, Perucca P, Kalincik T. Seizure risk in multiple sclerosis patients treated with disease-modifying therapy: A systematic review and network meta-analysis. Multiple Sclerosis Journal. 2023;0(0). doi:10.1177/13524585231151400

נושאים קשורים:  מחקרים,  טרשת נפוצה,  פרכוסים,  טיפול משנה מהלך מחלה
תגובות