• יו"ר: פרופ' דמטריוס קרוסיס
  • מזכיר: ד"ר רוני מילוא
  • גזבר: ד"ר עדי וקנין
מחקרים

נשים עם טרשת נפוצה נמצאות בסיכון ללידה מוקדמת

יילודים לנשים חולות טרשת נפוצה נוטים יותר להיוולד מוקדם וקטנים לגיל ההריון. הראיות הקיימות כיום בנוגע להשלכות ארוכות הטווח של ילדים אלו אינן חד-משמעיות

18.04.2023, 15:28

בסקירה שממצאיה פורסמו בכתב העת 'Clinical Epidemiology', מטרת החוקרים הייתה לסכם את הראיות הקיימות בספרות ולספק סקירה כללית על חשיפה רחמית לטרשת נפוצה (MS), וכיצד היא משפיעה על תוצאי הבריאות של היילודים.

לצורך כך, החוקרים ערכו סקירה שיטתית על ידי חיפוש במאגרי המידע Embase,יMedline ו-PubMed.gov, והשתמשו ב-covidence.org על מנת לבצע מיון יסודי של המאמרים לשלוש קבוצות שונות; 1) נשים עם טרשת נפוצה וההשפעה על תוצאי הלידה; 2) נשים עם טרשת נפוצה שקיבלו טיפול משנה מחלה (DMT: disease-modifying therapy) במהלך ההריון וההשפעה על תוצאי הלידה; ו-3) נשים עם טרשת נפוצה וההשפעה על תוצאי הבריאות לטווח הארוך בילדיהן.

בסך הכל זוהו 22 מחקרי עוקבה, כאשר בקריטריוני ההכללה עמדו עשרה מחקרים אשר דיווחו על טרשת נפוצה ללא טיפול עם DMT והשוו אל מול קבוצת ביקורת ללא טרשת נפוצה, ותשעה מחקרים אשר נערכו על נשים עם טרשת נפוצה וקיבלו טיפול עם DMT לפני או במהלך ההריון. החוקרים איתרו רק ארבעה מחקרים אשר דיווחו על התוצאים ארוכי הטווח של בריאות הילדים. במחקר אחד היו תוצאות השייכות ליותר מקבוצה אחת.

מתוצאות הסקירה עולה כי המחקרים הצביעו על סיכון מוגבר ללידה מוקדמת וליילודים קטנים לגיל ההריון בקרב נשים עם טרשת נפוצה. לא ניתן היה להגיע למסקנות ברורות בנוגע למקרים של נשים עם טרשת נפוצה אשר טופלו עם DMT לפני או במהלך ההריון. המחקרים המעטים שנערכו על התוצאים ארוכי הטווח הראו תוצאים שונים בנוגע להתפתחות הנוירולוגית והפרעות פסיכיאטריות בקרב הילדים של נשים אלו.

לסיכום, מהסקירה השיטתית שערכו החוקרים עולים פערים מחקריים בנוגע להשפעה של טרשת נפוצה אימהית על בריאות ילדיהן, בעיקר אלו הנוגעים לטווח הארוך. עם זאת, עולה סיכון מוגבר ללידה מוקדמת בקרב נשים אלו, וכן ללידה של יילודים הקטנים לגיל ההריון.

מקור:

Andersen ML, Jølving LR, Stenager E, Knudsen T, Nørgård BM. Maternal Multiple Sclerosis and Health Outcomes Among the Children: A Systematic Review. Clin Epidemiol. 2023;15:375-389
https://doi.org/10.2147/CLEP.S392273

נושאים קשורים:  מחקרים,  טרשת נפוצה,  הריון,  תוצאי לידה,  לידה מוקדמת,  טיפולים משני מהלך מחלה
תגובות