• יו"ר: פרופ' דמטריוס קרוסיס
  • מזכיר: ד"ר רוני מילוא
  • גזבר: ד"ר עדי וקנין
מחקרים

האם הקורונה העלתה את שיעורי התמותה בחולי טרשת נפוצה?

זיהומים מהווים גורם תמותה משמעותי בחולי טרשת נפוצה, והסיכון לתמותה עקב שפעת או דלקת ריאות גבוה יותר בחולים אלו לעומת שאר האוכלוסייה. עם זאת, לא נמצא הבדל בתמותה מנגיף הקורונה בין חולי MS לבין כלל האוכלוסייה

בהשוואה לאוכלוסייה הכללית, חולי MS סובלים משיעורים גבוהים יותר של תמותה הקשורה לזיהום. עם זאת, ישנם נתונים מעטים בלבד בנוגע לסיכון לתמותה הקשורה למחלת הקורונה ולסוגים נפוצים אחרים של זיהומים בחולים אלו.

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'European journal of neurology', החוקרים בדקו האם חולי טרשת נפוצה (MS) נמצאים בסיכון מוגבר לתמותה עקב מחלת הקורונה לעומת האוכלוסייה הכללית, וכן האם הם בסיכון מוגבר לתמותה עקב מספר מחלות זיהומיות נוספות.

לצורך כך, החוקרים חילצו את כל רישומי התמותה ונתונים על סיבות תמותה מרובות של תושבים מאזור ונטו (צפון-מזרח איטליה) מהשנים 2010-2021. החוקרים השוו את הנתונים המדווחים על מקרים ספציפיים של זיהום בין תעודות פטירה עם אזכור של טרשת נפוצה, ובין אלו ללא אזכור זה. יחסי הסיכויים עם רווח בר-סמך של 95% נאמדו על ידי רגרסיה לוגיסטית מותנית עם התאמה לפי גיל, מין ושנה קלנדרית. הממוצעים הדו-חודשיים של מקרי תמותה הקשורים לטרשת נפוצה מהשנים 2010-2019 הושוו לאלה שנרשמו במהלך מגפת הקורונה (2020-2021).

נתוניהם של החוקרים כללו בסך הכל 580,015 מקרי תמותה בין השנים 2010-2021. אזכור של טרשת נפוצה הופיע ב- 850 מקרים (0.15%), מתוכם 59.3% נשים. שפעת ודלקת ריאות דווחו ב-18.4% ממקרי התמותה הקשורים לטרשת נפוצה, לעומת 11.0% ממקרי התמותה שאינם קשורים לטרשת נפוצה (יחס הסיכויים 2.72,; רווח בר-סמך של 95%, 2.28-3.25). הסיכוי לאזכור של דלקות בדרכי השתן היה גדול יותר באופן מובהק במקרי התמותה הקשורים לטרשת נפוצה בקרב גברים (יחס הסיכויים 8.16,; רווח בר-סמך של 95%, 5.23-12.7) לעומת אלו בקרב נשים (יחס הסיכויים, 3.03; רווח בר-סמך של 95%, 1.82-5.02). דלקת ריאות תשניקית (aspiration pneumonia), פצעי לחץ/זיהומי עור ואלח דם (ספסיס) נקשרו גם הם באופן מובהק עם מקרי תמותה הקשורים לטרשת נפוצה.

עוד עולה מתוצאות החוקרים כי לא נצפה הבדל מובהק בנוגע לדיווח על קורונה כגורם תמותה בין המקרים עם ובלי אזכור של טרשת נפוצה (כ-11% משניהם). עם זאת, בהשוואה לשנים 2010-2019, נצפו שיאים במקרי התמותה הקשורים לטרשת נפוצה במהלך גלי המגפה.

לסיכום, זיהומים ממשיכים לשחק תפקיד מובהק מבחינת גורמי התמותה הקשורים לטרשת נפוצה. עקב כך, קיים צורך בשיפור אסטרטגיות המניעה והניהול של מקרים אלו.

מקור:

Fedeli, U, Barbiellini Amidei, C, Avossa, F, Schievano, E, Kingwell, E. Association of multiple-sclerosis-related mortality with COVID-19 and other common infections: a multiple causes of death analysis. Eur J Neurol. 2023; 00: 1- 4. doi:10.1111/ene.15912

נושאים קשורים:  מחקרים,  טרשת נפוצה,  קורונה,  תמותה מקורונה,  שפעת,  דלקת ריאות,  זיהומים
תגובות