• יו"ר: פרופ' דמטריוס קרוסיס
  • מזכיר: ד"ר רוני מילוא
  • גזבר: ד"ר עדי וקנין
מחקרים

תזונה פרו-דלקתית נקשרה עם הישנויות של טרשת נפוצה

חולי טרשת נפוצה אשר תזונתם התבססה יותר על מאכלים המוגדרים כפרו-דלקתיים לפי מדד התזונה הדלקתית נמצאו כבעלי סיכון מוגבר להישנויות של המחלה

קיימת סברה כי תזונה פרו-דלקתית מובילה לדלקת כרונית במערכת העצבים המרכזית (CNS). במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'Multiple Sclerosis Journal', מטרת החוקרים הייתה לבדוק האם ציוני מדד התזונה הדלקתית (DII: Dietary Inflammatory Index) נקשרים עם מדדים המעידים על הפעילות הדלקתית ועל ההתקדמות של טרשת נפוצה (MS), כמחלה דלקתית של מערכת העצבים המרכזית.

לצורך כך, החוקרים ערכו מעקב שנתי על עוקבה של חולים המאובחנים עם אבחנה קלינית ראשונה של דה-מיילינציה של ה-CNS (10 שנים, n = 223). בבסיס המחקר ובמסגרת הסקירות שלאחר 5 ו-10 שנים החוקרים חישבו את ציוני ה-DII ו-DII מתוקנן לאנרגיה (E-DDI) (שאלון של תדירות המזון) אשר הוערכו כמנבאים להישנות, לשינוי שנתי ברמת המוגבלות (Expanded Disability Status Scale), ולהימצאותם של שני מדדים בהדמיית תהודה מגנטית; נפחו של נגע fluid-attenuated inversion recovery (FLAIR) ונפחו של נגע 'black hole'.

מתוצאות המחקר עולה כי צריכה מוגברת של מזונות פרו-דלקתיים נקשרה עם סיכון גבוה יותר להישנות (הרבעון הגבוה ביותר לעומת הנמוך ביותר של E-DII: יחס הסיכונים = 2.24, רווח בר-סמך של 95%: -1.16, 4.33; p = 0.02). כאשר החוקרים הגבילו את האנליזות לנתונים שהוערכו באמצעות אותו יצרן של הסורק ולמשתתפים אשר בעת הכניסה למחקר נצפו עם האירוע הדה-מיאלינטיבי הראשון (על מנת להפחית שגיאות ואת ההטרוגניות של המחלה), ניכר כי קיים קשר בין ציון ה- E-DII ונפח נגע ה-FLAIR (β = 0.38, רווח בר-סמך של 95% = 0.72, 0.04, p = 0.03).

החוקרים מסכמים כי בקרב חולי MS קיים קשר אורכי בין צריכת מזונות המדורגים גבוה יותר במדד התזונה הדלקתית לבין שיעור גבוה יותר של הישנויות של המחלה וכן הימצאות נפח גדול יותר של periventricular FLAIR lesion בהדמיית תהודה מגנטית.

מקור:

Saul AM, Taylor BV, Blizzard L, et al. A pro-inflammatory diet in people with multiple sclerosis is associated with an increased rate of relapse and increased FLAIR lesion volume on MRI in early multiple sclerosis: A prospective cohort study. Multiple Sclerosis Journal. 2023;29(8):1012-1023. doi:10.1177/13524585231167739

נושאים קשורים:  מחקרים,  תזונה פרו-דלקתית,  טרשת נפוצה,  דלקת כרונית,  תהודה מגנטית
תגובות