• יו"ר: פרופ' דמטריוס קרוסיס
  • מזכיר: ד"ר רוני מילוא
  • גזבר: ד"ר עדי וקנין
מחקרים

השפעת צריכה מוגברת של ירקות על תסמיני טרשת נפוצה

חולי טרשת נפוצה אשר תזונתם מבוססת על כמות גדולה של ירקות הראו עול תסמינים נמוך יותר של מחלתם. התערבות אורח חיים הכוללת תזונה בריאה עשויה לשמש ככלי לניהול התסמינים בחולים אלו

27.07.2023, 16:34
ירקות ופירות (אילוסטרציה)
ירקות ופירות (אילוסטרציה)

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'Neurology and therapy', מטרת החוקרים הייתה לבדוק את דפוסי צריכת המזון ארוכי הטווח בקרב חולי טרשת נפוצה (MS), וכן לבסס קשרים אפשריים בין הרגלי התזונה לבין רמות התסמינים המדווחים בקרב חולי MS.

לצורך כך, החוקרים ערכו מחקר עוקבה פרוספקטיבי במסגרתו נאספו חולי MS מדנמרק אשר ערכו רישום של צריכת המזון היומית שלהם ושל תסמיני מחלתם, כאשר תקופת הצפייה ארכה 100 ימים. החוקרים התייחסו להסתברויות הנשירה וההכללה באמצעות מודלים ליניאריים כלליים, וזיהו אשכולות תזונתיים באמצעות hierarchical clustering על principal component scores. הקשרים בין האשכולות התזונתיים לבין עול תסמיני ה-MS, בהערכה עצמית של המטופלים, נאמדו באמצעות inverse probability weighting. זאת ועוד, החוקרים בדקו את ההשפעה של מיקומו של אדם על הציר הראשון והשני של המרכיב התזונתי העיקרי מבחינת עול התסמינים.

במחקר השתתפו 163 חולים בסך הכל, וזוהו שלושה אשכולות תזונתיים: אשכול תזונה מערבית, אשכול תזונה מבוססת צומח, ואשכול תזונה מגוונת. אנליזות נוספות הצביעו על ציר המבוסס על ירקות, דגים, פירות ודגנים מלאים, וכן על ציר בשר אדום ובשר מעובד. אשכול התזונה מבוססת צומח נקשר עם עול תסמינים נמוך יותר מ-9 תסמיני ה-MS המוגדרים מראש, בהשוואה לאשכול התזונה המערבית (הפחתה בין 19 ל-90%). הפחתה זו הייתה מובהקת עבור כאב ועבור חוסר תפקוד של שלפוחית השתן, וכן בכל תשעת התסמינים (ערך p מאוגם = 0.012). בהתייחס לשני צירי התזונה, צריכה של ירקות בכמות גדולה הובילה להפחתה של 32-74% בעול התסמינים בהשוואה לצריכה מעטה של ירקות. קשר זה היה מובהק על פני כל התסמינים (ערך p מאוגם = 0.015), גם אלו הנוגעים לקשיי הליכה ולעייפות.

לסיכום, תוצאות החוקרים מצביעות על כך שחולי טרשת נפוצה הצורכים ירקות בכמות גדולה סובלים מעול נמוך יותר של תסמינים בהערכה עצמית. החוקרים מציינים כי אף על פי שמתאר המחקר מגביל את האפשרות לבסס הסקה סיבתית, התוצאות מצביעות על כך שהנחיות כלליות לאימוץ הרגלים תזונתיים בריאים עשויות להיות רלוונטיות ככלי להתמודדות עם תסמיני טרשת נפוצה.

מקור:

Skovgaard, L., Trénel, P., Westergaard, K. et al. Dietary Patterns and Their Associations with Symptom Levels Among People with Multiple Sclerosis: A Real-World Digital Study. Neurol Ther 12, 1335–1357 (2023). https://doi.org/10.1007/s40120-023-00505-5

נושאים קשורים:  מחקרים,  טרשת נפוצה,  ירקות,  תזונה,  אורח חיים,  עייפות
תגובות