• יו"ר: פרופ' דמטריוס קרוסיס
  • מזכיר: ד"ר רוני מילוא
  • גזבר: ד"ר עדי וקנין
מחקרים

איכות התזונה משפיעה על רמת המוגבלות בחולי טרשת נפוצה

חולי טרשת נפוצה אשר איכות תזונתם הייתה נמוכה יותר (לפי ה-Diet Habits Questionnaire) סבלו ממוגבלות מתקדמת יותר כתוצאה ממחלתם. קשר זה בולט במיוחד בכל הנוגע לצריכת שומן

תזונה בריאה. אילוסטרציה

גורמים ברי-שינוי הקשורים לאורח החיים, ביניהם תזונה, נמצאו כמעורבים בהתקדמות של טרשת נפוצה (MS), אך הראיות הפרוספקטיביות בנוגע לכך מצומצמות יחסית. במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'European Journal of Neurology', מטרת החוקרים הייתה לבחון את הקשרים הפרוספקטיביים בין איכות התזונה לבין מוגבלות עתידית. הקשרים נבחנו לאורך תקופה של 7.5 שנים בקרב עוקבה בין-לאומית של חולי MS.

במסגרת המחקר החוקרים ערכו אנליזה על נתוניהם של 602 משתתפי מחקר ה-HOLISMי(Health Outcomes and Lifestyle In a Sample of people with Multiple sclerosis). איכות התזונה הוערכה באמצעות ה-modified Diet Habits Questionnaireי(DHQ), והמוגבלות הוערכה באמצעות ציון ה-Patient-determined MS Severity Scoreי(P-MSSS). מאפייני המוגבלות הוערכו באמצעות רגרסיות לוג-בינומית, לוג-מולטינומית, ורגרסיה ליניארית, עם תקנון למשתנים דמוגרפיים וקליניים, בהתאם לצורך.

מתוצאות החוקרים עולה כי ציון כולל גבוה יותר ב-DHQ בבסיס המחקר (>80-89,>89%) נקשר עם סיכונים נמוכים יותר ל-P-MSSS מוגבר לאחר 7.5 שנים (יחס סיכונים מתוקנן 0.46, רווח בר-סמך של 95% 0.23, 0.91 סיכון יחסי מתוקנן, 0.48, רווח בר-סמך של 95%, 0.26, 0.89, בהתאמה), וכן עם צבירה נמוכה יותר ב-P-MSSS (aβ = −0.38, רווח בר-סמך של 95% 0.78, 0.01 ; aβ = −0.44, רווח בר-סמך של 95% −0.81, −0.06). מבין כלל תחומי ה-DHQ, נמצא כי הציון בתת-הקבוצה של צריכת שומן נקשרה באופן החזק ביותר למוגבלות עתידית. כמו כן, במשתתפים אשר בהשוואה לנתוני הבסיס הראו ירידה בציון הכולל של ה-DHQ לאחר 2.5 שנים נצפה סיכון גבוה יותר לעלייה ב-P-MSSS לאחר תקופה של 7.5  שנים (סיכון יחסי מתוקנן, 2.77, רווח בר-סמך של 95%, 1.18, 6.53). בנוסף, משתתפים אלו נמצאו עם סיכון מוגבר לצבירה של P-MSSS (aβ = 0.30, רווח בר-סמך של 95% 0.01, 0.60).

עוד עולה מתוצאות החוקרים כי מטופלים אשר בבסיס המחקר דיווחו על צריכת בשר ומוצרי חלב הראו סיכון גבוה יותר לעלייה ב-P-MSSS לאחר 7.5  שנים (סיכון יחסי מתוקנן, 2.06, רווח בר-סמך של 95%, 1.23, 3.45; סיכון יחסי מתוקנן, 2.02, רווח בר-סמך של 95%, 1.25, 3.25), ולצבירה גדולה יותר של P-MSSS (aβ = 0.28, רווח בר-סמך של 95% 0.02, 0.54; aβ = 0.43, רווח בר-סמך של 95% 0.16, 0.69, בהתאמה). עם זאת, צריכת הבשר המדווחת הושפעה על ידי איכות התזונה כמשתנה מתערב. שינויים בצריכה של בשר או מוצרי חלב בהשוואה לנתוני הבסיס נקשרו באופן לא עקבי עם מוגבלות בהמשך.

לסיכום, החוקרים הדגימו כי בחולי MS ישנו קשר חזק בין איכות התזונה לבין החמרה במוגבלות לטווח הארוך. בהמשך לכך, החוקרים מציינים כי שינויים תזונתיים עשויים לייצג נקודת התערבות אפשרית במטרה להפחית את המוגבלות הקשורה למחלת ה-MS.

מקור:

Simpson-Yap, S, Neate, SL, Nag, N, et al. Longitudinal associations between quality of diet and disability over 7.5 years in an international sample of people with multiple sclerosis. Eur J Neurol. 2023; 00: 1-12. doi:10.1111/ene.15980

נושאים קשורים:  מחקרים,  תזונה,  מוגבלות,  טרשת נפוצה,  אורח חיים
תגובות