• יו"ר: פרופ' דמטריוס קרוסיס
  • מזכיר: ד"ר רוני מילוא
  • גזבר: ד"ר עדי וקנין
מחקרים

השתלת מח עצם יעילה לטיפול בחולי טרשת נפוצה

חולי טרשת נפוצה שעברו השתלת מח עצם אוטולוגית הגיבו היטב לטיפול, והראו שיעורים גבוהים של שרידות ללא אירועים בהדמיה ושל שרידות ללא הישנויות

איסוף תאי מח עצם. אילוסטרציה
איסוף תאי מח עצם. אילוסטרציה

טיפול עם השתלה אוטולוגית של תאי גזע המטופואטיים (AHSCT: Autologous hematopoietic stem cell treatment) נחשב לאפשרות טיפולית יעילה בחולי טרשת נפוצה התקפית-הפוגתית (RRMS: relapsing-remitting multiple sclerosis) אגרסיבית. עם זאת, עד כה נעשו מעט מחקרים אקראיים ומבוקרים על טיפול זה, כך שישנה חשיבות באיסוף מידע נוסף.

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'Multiple sclerosis and related disorders', מטרת החוקרים הייתה לתאר את הניסיון בנוגע לטיפול עם AHSCT בדנמרק, כולל נתונים על יעילות ובטיחות הטיפול, ומידע בנוגע למאפייני המטופלים.

לצורך כך, החוקרים ערכו מחקר רטרוספקטיבי לאומי על חולי טרשת נפוצה (MS) שטופלו עם AHSCT במרכז יחיד. נתוני החוקרים כללו 32 מטופלים בסך הכל אשר טופלו עם AHSCT בתקופה שבין מאי 2011 ועד למאי 2021. שבעה חולים טופלו עם קארמוסטין, אטופוסיד, ציטרבין, ומלפלן (BEAM), וכן עם antithymocyte globulinי(ATG). 25 חולים טופלו עם ציקלופוספמיד (CY) ו-ATG.

מנתונים על העוקבה הכוללת עולה כי שיעור השרידות ללא הישנות (RFS) היה 77% (רווח בר-סמך של 95%, 64-94%), שיעור השרידות ללא החמרה (WFS) היה 79% (רווח בר-סמך של 95%, 66-96%), שיעור השרידות ללא אירועים ב-MRIי(MFS) היה 93% (רווח בר-סמך של 95%, 85-100%), ושיעור המקרים ללא עדות למחלה (NEDA-3) עמד על 69% (רווח בר-סמך של 95%, 54-89%) בסוף השנה השנייה לאחר הטיפול עם AHSCT. במהלך תקופת המחקר לא נצפו אירועי תמותה הקשורים לטיפול, אך נצפו מעט תופעות לוואי חמורות.

לסיכום, טיפול AHSCT בחולי RRMS אגרסיבית נמצא כיעיל ובטוח יחסית, עם שיעור מועט של תופעות לוואי חמורות וללא מקרי תמותה.

מקור:

Jespersen F, Petersen SL, Andersen P, Sellebjerg F, Magyari M, Sørensen PS, Blinkenberg M. Autologous hematopoietic stem cell transplantation of patients with aggressive relapsing-remitting multiple sclerosis: Danish nation-wide experience. Mult Scler Relat Disord. 2023 Aug;76:104829. doi: 10.1016/j.msard.2023.104829. Epub 2023 Jun 13. PMID: 37364374.

נושאים קשורים:  מחקרים,  טרשת נפוצה,  השתלת מח עצם,  טרשת נפוצה התקפית הפוגתית
תגובות