• יו"ר: פרופ' דמטריוס קרוסיס
  • מזכיר: ד"ר רוני מילוא
  • גזבר: ד"ר עדי וקנין
מחקרים

חולי טרשת נפוצה נמצאים בסיכון מוגבר לאירועים תרומבואמבוליים

תוצאותיה של מטא-אנליזה מצביעות על כך שמחלת הטרשת נפוצה נקשרת עם עלייה בהיארעות של תרומבואמבוליזם ורידי

במספר מחקרים שנערכו בעבר עלתה סברה כי יתכן וטרשת נפוצה (MS) עשויה להיות קשורה עם סיבוכים וסקולריים חמורים, העלולים להוביל לתסחיף ריאתי (PTE: pulmonary thromboembolism) כסיבוך בעל פוטנציאל קטלני.

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'Journal of thrombosis and thrombolysis', מטרת החוקרים הייתה לבסס אומדן עדכני, המבוסס על הספרות בנושא, על ההיארעות של תרומבואמבוליזם ורידי (VTE), פקקת ורידים עמוקים (DVT) ו-PTE בחולי טרשת נפוצה (pwMS). כרקע לכך, החוקרים מציינים כי קיים מחסור בסקירות שיטתיות ומטא-אנליזות בנושא זה.

במסגרת הסקירה השיטתית ובמטא-האנליזה, החוקרים העריכו את הקשר בין טרשת נפוצה לבין ההיארעות של VTE. לצורך איתור המחקרים, החוקרים ערכו חיפוש שיטתי במסדי נתונים אלקטרוניים גדולים, הכוללים פרסומים החל מ-1950 ועד לפברואר 2022. החוקרים ערכו אנליזה של השפעות אקראיות על מנת לחשב את גודל האפקט (ES: effect size) המאוגם ורווח בר-סמך של 95% באמצעות תוכנת STATA.

החוקרים איתרו 4,605 מחקרים בסך הכל, כאשר תשעה מתוכם נכללו במטה-האנליזה, עם גודל מדגם כולל של 158,546 אנשים. מטה-האנליזה הדגימה כי ההיארעות המשולבת של VTE הייתה 1.8% (רווח בר-סמך של 95%, 1.4-2.3) בקרב PwMS. בנוסף, נמצאה היארעות של 0.9% (רווח בר-סמך של 95%, 0.4-1.4) ו-1.5% (רווח בר-סמך של 95%, 1-2.2) ל-PTE ול-DVT, בהתאמה, ב-pwMS. עוד הודגם באנליזה כי טרשת נפוצה נקשרה באופן מובהק לעלייה של פי שתיים בסיכון ל-VTE (סיכון יחסי 2.12 ; רווח בר-סמך של 95%, 1.53-2.93).

לסיכום, אף על פי שטרשת נפוצה אינה נחשבת בדרך כלל כגורם סיכון עיקרי ל-VTE, מטא-האנליזה אותה ערכו החוקרים על מחקרי עוקבה הדגימה כי קיים קשר יחסי בין טרשת נפוצה לבין עלייה בהיארעות של VTE. החוקרים מוסיפים כי על מחקרים עתידיים בנושא להתמקד בבדיקת ההשפעות של טרשת נפוצה והטיפולים שלה על הסיכון ל-VTE, כולל התייחסות ותקנון למגוון משתנים מתערבים.

מקור:

Ghoshouni, H., Shafaei, B., Farzan, M. et al. Multiple sclerosis and the incidence of venous thromboembolism: a systematic review and meta-analysis. J Thromb Thrombolysis 56, 463–473 (2023). https://doi.org/10.1007/s11239-023-02848-0

נושאים קשורים:  מחקרים,  טרשת נפוצה,  פקקת ורידים עמוקה,  תרומבואמבוליזם ורידי,  תסחיף ריאתי
תגובות