• יו"ר: פרופ' דמטריוס קרוסיס
  • מזכיר: ד"ר רוני מילוא
  • גזבר: ד"ר עדי וקנין
מחקרים

סיכון קרדיווסקולרי נקשר עם ירידה בנפח המוח בחולי טרשת נפוצה

הימצאות של גורמי סיכון קרדיווסקולריים בגיל צעיר בקרב חולי טרשת נפוצה מתקדמת משנית נקשרה עם ירידה בנפח המוחי

ישנן עדויות הולכות וגוברות לכך שסיכון קרדיווסקולרי (CVR: cardiovascular risk) עשוי לתרום להתקדמות המוגבלות בקרב חולי טרשת נפוצה (MS). CVR נפוץ במיוחד בקרב חולי טרשת נפוצה מתקדמת משנית (SPMS: secondary progressive MS) והוא ניתן לכימות באמצעות מדדי CVR מרוכבים ומאומתים.

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'European journal of neurology', מטרת החוקרים הייתה לבחון את קשרי החתך בין CVR עודף ובר-שינוי, אטרופיה מוחית כוללת ואזורית בהדמיית תהודה מגנטית, ומוגבלות, בקרב חולי SPMS.

משתתפי המחקר אובחנו עם SPMS, ונתוניהם נאספו בעת הרשמתם למחקר MS-STAT2. ציוני ה-CVR המרוכבים חושבו באמצעות התוכנה QRISK3.יCVR בגיל צעיר, אשר נקבע באמצעות גורמי סיכון ברי-שינוי, הוגדר כ-QRISK3 premature CVR, נגזר באמצעות התייחסות למערך הנתונים הנורמטיבי של QRISK3, והובע על ידי ציון השנים. רגרסיות לינאריות מרובות שימשו את החוקרים לצורך קביעת הקשרים.

במסגרת המחקר נאספו בסך הכל 218 המשתתפים, בגיל ממוצע של 54 שנים. חציון ה-Expanded Disability Status Scale של המשתתפים היה 6.0. כל שנה נוספת של CVR בשלב מוקדם נקשרה עם נפח מוחי כולל מנורמל קטן יותר ב-2.7 מיליליטר (beta coefficient; רווח בר סמך של 95%; 0.8-4.7; p = 0.006). הקשר החזק ביותר נמצא בחומר האפור של קליפת המוח (beta coefficient 1.6 מיליליטר לשנה; רווח בר-סמך של 95%; 0.5-2.7; p = 0.003). כמו כן, נמצאו קשרים עם ביצועים גרועים יותר של זיכרון העבודה המילולי (verbal working memory). אינדקס מסת הגוף היה המדד בעל הקשרים החזקים ביותר עם נפחי המוח המנורמלים, ויחסי השומנים בדם הדגימו קשרים חזקים עם ביצועים של זיכרון העבודה המילולי וה-visuospatial.

לסיכום, הימצאות של CVR בגיל צעיר נקשרה עם נפחי מוח מנורמלים נמוכים יותר בקרב חולי SPMS. החוקרים מציינים כי אנליזות אורכיות עתידיות על מערך נתונים קליני זה יסייעו בקביעה האם CVR מאפשר לנבא החמרה עתידית בחולים אלו.

מקור:

Williams, T, John, N, Calvi, A, et al. Cardiovascular risk factors in secondary progressive multiple sclerosis: A cross-sectional analysis from the MS-STAT2 randomized controlled trial. Eur J Neurol. 2023; 30: 2769-2780. doi:10.1111/ene.15924

נושאים קשורים:  מחקרים,  טרשת נפוצה,  טרשת נפוצה מתקדמת שניונית,  סיכון קרדיווסקולרי,  אטרופיה,  נפח המוח
תגובות