• יו"ר: פרופ' דמטריוס קרוסיס
  • מזכיר: ד"ר רוני מילוא
  • גזבר: ד"ר עדי וקנין
מחקרים

טריפלונומיד עשוי להיות בעל השפעה קוגניטיבית חיובית בחולי טרשת נפוצה

חולי טרשת נפוצה אשר טופלו עם טריפלונומיד במתאר עולם אמיתי הראו שיפור בהערכתם הקוגניטיבית. מרבית החולים לא הראו סימני הישנות של המחלה או התקדמות במוגבלות תחת הטיפול

12.10.2023, 16:49

הפרעה קוגניטיבית מהווה את אחד מהביטויים הנפוצים והמגבילים ביותר של מחלת הטרשת הנפוצה (MS). עם זאת, מצב זה אינו נכלל ב- No Evidence of Disease Activityי(NEDA-3).

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'Journal of Neurology', החוקרים הרחיבו את NEDA-3 ל-NEDA-3 + באמצעות הכללתה של הפרעה קוגניטיבית כחלק מהערכת המחלה באמצעות ה-Symbol Digit Modality Testי(SDMT). בנוסף, החוקרים העריכו את היכולת של NEDA-3 + בניבוי התקדמות של מוגבלות, ובדקו את ההשפעה של טריפלונומיד על + NEDA3 בחולים שטופלו במתאר עולם אמיתי.

לצורך כך, החוקרים ערכו מחקר תצפיתי במשך 96 שבועות בסך הכל, במסגרתו השתתפו חולים המטופלים עם טריפלונומיד במשך ≥ 24 שבועות. החוקרים השתמשו ב-two-sided McNemar test על מנת להעריך את יכולת הניבוי של NEDA-3 ו-+ NEDA3 בשבוע 48 על השינוי במוגבלות המוטורית לאחר 96 שבועות.

מתוצאות החוקרים עולה כי האנליזה המלאה (n = 128;י38% נאיביים לטיפול) הדגימה רמה נמוכה יחסית של מוגבלות (EDSS בבסיס = 1.33 ± 1.97). 82.8% ו-64.8% מהמטופלים הגיעו ל-NEDA-3 ו-+ NEDA3, בהתאמה, לאחר 48 שבועות לעומת בסיס המחקר, וכן על ידי 57.0% ו-49.2% מהמטופלים, בהתאמה, לאחר 96 שבועות לעומת בסיס המחקר. כלל החולים, פרט לאחד, לא הראו התקדמות במוגבלות בשבוע 96, ו-NEDA-3 ו-+ NEDA3 הראו יכולת ניבוי דומה.

עוד עולה מתוצאות החוקרים כי מרבית החולים היו ללא הישנות (87.5%), התקדמות המוגבלות (94.5%), או עם פעילות חדשה ב-MRI (67.2%), בהשוואה בין הבסיס ובין נקודת הזמן לאחר 96 שבועות. ציוני ה-SDMT היו יציבים בחולים עם ציון˃35 בבסיס המחקר, והשתפרו באופן מובהק בקרב חולים עם ציון ≤ 35 בבסיס. נרשמה התמדה גבוהה בטיפול בקרב החולים (81.0% בשבוע 96).

לסיכום, הטיפול עם טריפלונומיד במתאר עולם אמיתי נמצא יעיל, והראה השפעה אפשרית מבחינה קוגניטיבית.

מקור:

Amato, M.P., Bergamaschi, R., Centonze, D. et al. Effectiveness of teriflunomide on No Evidence of Disease Activity and cognition in relapsing remitting multiple sclerosis: results of the NEDA3PLUS study. J Neurol 270, 4687–4696 (2023). https://doi.org/10.1007/s00415-023-11820-0

נושאים קשורים:  מחקרים,  טרשת נפוצה,  טריפלונומיד,  הפרעה קוגניטיבית
תגובות