• יו"ר: פרופ' דמטריוס קרוסיס
  • מזכיר: ד"ר רוני מילוא
  • גזבר: ד"ר עדי וקנין
מחקרים

פגיעה בחוש הריח נקשרת עם החמרה במוגבלות בחולי טרשת נפוצה

פגיעה ביכולות ההבחנה וזיהוי של ריחות נמצאה כסמן לנזק נוירואקסונלי בחולי טרשת נפוצה, ונקשרה עם פגיעה במוגבלות, הדרדרות קוגניטיבית, והחמרה של מוגבלות ללא תלות בהישנויות (PIRA)

09.11.2023, 17:37

יכולות ההבחנה וזיהוי של ריחות (DI: Odor discrimination and identification) הן סמנים הנקשרים עם החמרה במוגבלות ועם נזק נוירואקסונלי בחולי טרשת נפוצה (MS). במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'Multiple sclerosis', מטרת החוקרים הייתה לבדוק האם שינויים אורכיים של DI מנבאים מהלך ארוך טווח בטרשת נפוצה.

לצורך כך, החוקרים ערכו מחקר אורכי פרוספקטיבי שארך 6 שנים על חולי טרשת נפוצה ב-MS Clinic Innsbruck באוסטריה. במסגרת ביקורים קליניים שנערכו פעמיים בשנה, החוקרים אספו נתונים בנוגע להיסטוריה של המטופלים וציון ה-Expanded Disability Status Scaleי(EDSS). ה-DI והתפקוד הקוגניטיבי הוערכו בבסיס המחקר (BL), לאחר שנה 1 (Y1), שנה 2 (Y2), ושנה 6 (Y6) באמצעות ה-'Sniffin' Sticks'/Symbol Digit Modalities Test.

במחקר השתתפו בסך הכל 139 מטופלים, כאשר כ-92 מהם היו זמינים למעקב Y6. ציוני ה-DI הממוצעים ירדו באופן מובהק לאורך זמן (BL = 27.8, Y1 = 27.5, Y2 = 26.3, Y6 = 26.3; p < 0.001) והיו בקורלציה שלילית עם גיל החולים (rs = -0.120, p = 0.032) ועם משך המחלה (rs) = -0.103, p = 0.041). אנליזות רגרסיה מרובות משתנים הדגימו כי ציוני DI נמוכים יותר באופן אבסולוטי, וכן אובדן גדול יותר של ציון ה-DI לאורך זמן, נקשרו עם הסתברות גבוהה יותר להחמרה ב-EDSS (כל 1- נקודות: יחס סיכונים 1.40 (1.16-1.68; ו-2.34 (1.27-4.21)), החמרה של מוגבלות ללא תלות בהישנויות (PIRA) (יחס הסיכונים, 1.49 ; 1.20-1.85; ו-2.22 (1.33-3.31)) וכן עם הידרדרות קוגניטיבית (יחס הסיכונים, 1.75 (1.35-2.27) ו-4.29 (1.26-2.64), אך לא עם משך הזמן להישנות ראשונה.

לסיכום, ממצאי החוקרים מצביעים על כך ש-Odor DI מהווה סמן בלתי הפיך לנזק נוירואקסונלי, ונקשר עם PIRA, הידרדרות קוגניטיבית, והחמרה של EDSS.

מקור:

Berek K, Hegen H, Auer M, et al. Odour discrimination and identification as a biomarker of long-term disability worsening in multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal. 2023;0(0). doi:10.1177/13524585231201093

נושאים קשורים:  מחקרים,  טרשת נפוצה,  הידרדרות קוגניטיבית,  סמנים ביולוגיים,  חוש הריח
תגובות