• יו"ר: פרופ' דמטריוס קרוסיס
  • מזכיר: ד"ר רוני מילוא
  • גזבר: ד"ר עדי וקנין
מחקרים

הערך שמאפשר לנבא פרוגנוזה בחולי טרשת נפוצה

חולי טרשת נפוצה אשר בעת אבחנתם נמצאו עם ערך מוגבר של kappa free light chain בדגימה תוך-תקאלית הראו נטייה להתקדמות במחלתם, ללא תלות בהתקפים

19.11.2023, 18:09

לאחרונה נמצא כי החמרה איטית של המחלה אינה מוגבלת רק לטרשת נפוצה מתקדמת (progressive MS), אלא היא שכיחה גם בטרשת נפוצה התקפית הפוגתית (RRMS: relapsing-remitting MS), תכונה המכונה התקדמות שאינה תלויה בהתקפים (PIRA: progression independent of relapse activity).

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'Journal of neurology', מטרת החוקרים הייתה לבדוק האם ייצור תוך-תקאלי (intrathecal) של kappa free light chainי(KFLC), הנקבע בעת אבחנה של RRMS, עשוי לנבא סיכון מוגבר להתקדמות של מוגבלות.

כרקע למחקרם, החוקרים מציינים כי מדד ה-KFLC הפך להיות סמן ביולוגי אבחנתי שימושי לטרשת נפוצה (MS). עם זאת, תכונותיו הפרוגנוסטיות לא נחקרו במידה מספקת. כמו כן, תאי B ממלאים תפקיד חשוב בפתוגנזה של טרשת נפוצה, אך עדיין לא ניתן לקבוע כיצד ייצור תוך-תקלי מוגבר של אימונוגלובולינים ו-KFLC עשוי להשפיע על כך.

במסגרת מחקרם, החוקרים איתרו באופן רטרוספקטיבי 131 חולים עם אירוע קליני בודד (clinically isolated syndrome) או RRMS מוקדמת אשר נקבע להם מדד ה-KFLC כחלק מהתהליך האבחנתי אותו עברו. החוקרים השתמשו במרשם ה-MS השוודי על מנת לאסוף את נתוניהם הדמוגרפיים והקליניים של החולים. לצורך בחינת הקשרים בין ה-KFLC בבסיס ובין עדות לפעילות מחלה (EDA: evidence of disease activity) ו-PIRA החוקרים השתמשו במודלי רגרסיית הסיכונים הפרופורציונליים של קוקס.

מתוצאות החוקרים עולה כי מדד ה-KFLC היה גבוה יותר באופן מובהק ב-PIRA (חציון 148.5, טווח בין-רבעוני 106.9-253.5) בהשוואה לאלו ללא PIRA (78.26, טווח בין רבעוני 28.93-186.5, p = 0.009). במודל רגרסיית קוקס מרובת משתנים עם תקנון למשתנים מתערבים נמצא כי ה- KFLC מהווה גורם סיכון בלתי תלוי ל-PIRA (יחס סיכונים מתוקנן 1.005, רווח בר-סמך של 95%: p = 0.002; 1.002-1.008). בדיכוטומיה עם ערך חתך של KFLC > 100, מטופלים עם מדד KFLC > 100 הראו עלייה של קרוב לפי ארבע בסיכון להתפתחות PIRA. בנוסף, נמצא כי מדד ה-KFLC אפשר לנבא עדות לפעילות המחלה במהלך המעקב.

לסיכום, נתוני החוקרים מצביעים על כך שמדידה מוגברת של KFLC בבסיס יכולה לשמש כגורם מנבא ל-PIRA,יEDA-3, ולפרוגנוזה כוללת גרועה יותר בקרב חולי טרשת נפוצה.

מקור:

Rosenstein, I., Axelsson, M., Novakova, L. et al. Intrathecal kappa free light chain synthesis is associated with worse prognosis in relapsing–remitting multiple sclerosis. J Neurol 270, 4800–4811 (2023). https://doi.org/10.1007/s00415-023-11817-9

נושאים קשורים:  מחקרים,  טרשת נפוצה,  סמנים ביולוגיים,  נוזל המוח והשדרה,  טרשת נפוצה התקפית הפוגתית
תגובות