• יו"ר: פרופ' דמטריוס קרוסיס
  • מזכיר: ד"ר רוני מילוא
  • גזבר: ד"ר עדי וקנין
מחקרים

פרוביוטיקה עשויה להפחית את סמני הדלקת בחולי טרשת נפוצה

חולי טרשת נפוצה אשר טופלו עם התוסף הפרוביוטי Saccharomyces boulardii הראו ירידה ב-hs-CRP בעקבות הטיפול ובהשוואה לאינבו. בנוסף, החולים חוו שיפור בתסמיני הכאב והעייפות

28.11.2023, 17:43
כמוסות פרוביוטיקה (צילום: אילוסטרציה)

טרשת נפוצה (MS) היא מחלת דה-מיילינטיבית כרונית של מערכת העצבים המרכזית (CNS). במחקר שממצאיו פורסמו בכתב-העת 'scientific reports' החוקרים בדקו כיצד תיסוף פרוביוטי של Saccharomyces boulardiiי(SB) עשוי להשפיע על הסמנים הדלקתיים ומדדי העקה החמצונית בקרב חולי MS. זאת ועוד, החוקרים בדקו את השפעת תוסף ה-SB על הבריאות הנפשית, העייפות, הכאב ואיכות החיים בקרב חולים אלו.

כרקע לכך מציינים החוקרים כי ציר המעי-מוח כולל תקשורת בין מערכת העצבים, המערכת האנדוקרינית ומערכת החיסון. על כן, פרוביוטיקה עשויה להשפיע באופן חיובי על התגובות החיסוניות והדלקתיות באמצעות ויסות המיקרוביוטה של המעיים.

במסגרת המחקר נאספו בסך הכל 40 חולי טרשת נפוצה (גיל ממוצע 6.65 ± 34.38) לצורך קביעת ההשפעה של הטיפול עם התוסף Saccharomyces boulardii למשך ארבעה חודשים ובהשוואה לאינבו. תוצאות החוקרים הדגימו כי הטיפול עם Saccharomyces boulardii הפחית באופן מובהק את סמן הדלקת high-sensitivity C-reactive protein (hs-CRP) בהשוואה לאינבו (P < 0.001). בנוסף, ה-serum antioxidant capacityי(TAC) עלה באופן מובהק גם בקבוצת הפרוביוטיקה בהשוואה לאינבו (p = 0.004).

עוד עולה מתוצאות החוקרים כי הן קבוצת הפרוביוטיקה והן קבוצת האינבו הראו ירידה בסמן העקה החמצונית malondialdehydeי(MDA), אך לא היה הבדל מובהק בין שתי הקבוצות. עוצמת הכאב (נמדדת ב-Visual Analogue Scale) וחומרת העייפות (נמדדת לפי Fatigue Severity Scale) ירדו באופן מובהק בקבוצת הפרוביוטיקה בהשוואה לאינבו (p = 0.004 ו-p = 0.01, בהתאמה). זאת ועוד, קבוצת הפרוביוטיקה חוותה שיפור מובהק במספר סולמות איכות חיים (נמדדו על ידי 36-Item Short Form Survey) ובתתי סולמות של פגיעה תפקודית חברתית וסומטית של מדדי ה-General Health Questionnaire בהשוואה לקבוצת האינבו (p = 0.01).

לסיכום, ממצאי החוקרים מצביעים על כך שהתוסף הפרוביוטי Saccharomyces boulardii עשוי לשפר את הסמנים הדלקתיים ומדדי העקה החמצונית, וכן להוביל לשיפור בכאב, העייפות ואיכות החיים בקרב חולי טרשת נפוצה.

מקור:

Asghari, K.M., Dolatkhah, N., Ayromlou, H. et al. The effect of probiotic supplementation on the clinical and para-clinical findings of multiple sclerosis: a randomized clinical trial. Sci Rep 13, 18577 (2023). https://doi.org/10.1038/s41598-023-46047-6

נושאים קשורים:  מחקרים,  פרוביוטיקה,  כאב,  עייפות,  טרשת נפוצה,  איכות חיים
תגובות