• יו"ר: פרופ' דמטריוס קרוסיס
  • מזכיר: ד"ר רוני מילוא
  • גזבר: ד"ר עדי וקנין
מחקרים

הישנות של טרשת נפוצה לאחר חיסוני קורונה נקשרת עם מצב המחלה

שיעורי ההישנות של טרשת נפוצה בחולים שחוסנו נגד נגיף הקורונה נקשרים עם התקדמות המחלה והסטטוס הטיפולי בטרם החיסון

09.01.2024, 16:47
חיסון לקורונה. אילוסטרציה

נכון להיום ישנם מספר מחקרים המדווחים על תסמינים המופיעים לאחר חיסון לקורונה (PV: post-vaccination). לאנשים עם טרשת נפוצה (PwMS) ישנן לעיתים חששות בנוגע לפעילות המחלה לאחר חיסון לקורונה.

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'Vaccines' מטרת החוקרים הייתה לקבוע את השיעור של PwMS עם הישנות PV, שיעור ההישנות השנתי (ARR: annualized relapse rate) PV, משך הזמן מעת החיסון ועד להישנויות הבאות, וכן לזהות גורמי סיכון סוציו-דמוגרפיים/קליניים להישנויות PV.

לצורך כך, אספו שאלונים אשר מולאו על ידי PwMS במספר נקודות זמן, בבסיס המחקר ובמהלך ארבעה מעקבים, כחלק ממחקר תצפית אורכי בנוגע לבטיחות והסבילות של חיסון לקורונה. בקריטריוני ההכללה עמדו משתתפים בגיל ≥18 שנים, שקיבלו ≥1 חיסון לקורונה, ועם תקופת צפייה של ≥ שנה מעת החיסון הראשוני.

מתוצאות החוקרים עולה כי מתוך סך של 2,46613.8% PwMS דיווחו על הישנות PV (בעיקר לאחר החיסון השני [N = 147] או חיסון דחף [N = 145]) בחציון של 8.0 (שברון ראשון/שלישי: 3.55/18.1) שבועות PV, כאשר התקופה הקצרה ביותר נצפתה לאחר החיסון הראשון (3.95 שבועות). ה-ARR עמד על 0.153 (רווח בר-סמך של 95%: 0.138-0.168), עם תקופת תצפית חציונית של 1.2 שנים מעת החיסון הראשון. עוד עולה מתוצאות החוקרים כי גורמי הסיכון להישנות PV היו גיל צעיר יותר, מין נקבה, מוגבלות בדרגה בינונית-קשה, תחלואה אוטואימונית במקביל, טרשת נפוצה התקפית הפוגתית, ללא DMT, והישנויות במהלך השנה שקדמה לחיסון הראשון.

לסיכום, ממצאי החוקרים מדגימים כי מצבם הבריאותי של החולים לפני/במהלך קבלת החיסון הראשון עשויים למלא תפקיד חשוב יותר בהתרחשות של הישנות PV בהשוואה לחיסון כשלעצמו.

מקור:

Fneish F, Frahm N, Peters M, Ellenberger D, Haas J, Löbermann M, Pöhlau D, Röper A-L, Schilling S, Stahmann A, et al. Occurrence and Risk Factors of Relapse Activity after Vaccination against COVID-19 in People with Multiple Sclerosis: 1-Year Follow-Up Results from a Nationwide Longitudinal Observational Study. Vaccines. 2023; 11(12):1859. https://doi.org/10.3390/vaccines11121859

נושאים קשורים:  מחקרים,  טרשת נפוצה,  חיסון לקורונה,  19-COVID
תגובות