• יו"ר: פרופ' דמטריוס קרוסיס
  • מזכיר: ד"ר רוני מילוא
  • גזבר: ד"ר עדי וקנין
מחקרים

השתלת מח עצם משפרת את התוצאים בחולי טרשת נפוצה

חולי טרשת נפוצה שעברו השתלת מח עצם חוו שיפור בשרידות ללא הישנויות ובתפקוד הקוגניטיבי בהשוואה לחולים שלא עברו את ההשתלה וטופלו עם אלמטוזומאב

איסוף תאי מח עצם. אילוסטרציה
איסוף תאי מח עצם. אילוסטרציה

השתלה אוטולוגית של תאי גזע המטופואטיים (aHSCT: Autologous hematopoietic stem cell transplantation) מדגימה תוצאות מבטיחות בחולי טרשת נפוצה (MS) בטווח הקצר.

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'Multiple Sclerosis and Related Disorders' החוקרים בדקו את ההבדלים לטווח הארוך בתוצאי התקדמות המחלה ומבחינה קוגניטיבית לאחר aHSCT או טיפול עם אלמטוזומאב.

לצורך כך, החוקרים ערכו מחקר עוקבה תצפיתי וחד-מרכזי, במסגרתו נאספו 20 חולים שקיבלו aHSCT ו-21 חולים שטופלו עם אלמטוזומאב בין השנים 2007 ו-2020. מטרתם העיקרית של החוקרים הייתה להשוות את התוצאים של שתי הקבוצות בנוגע להשגת No Evidence of Disease Activityי(NEDA-3), המוגדרת על סמך היעדרן של הישנויות, התקדמות EDSS, ופעילות MRI. תוצאיהם השניוניים של החוקרים כללו הערכה של התפקוד הנוירוקוגניטיבי, איכות חיים (QoL), Multiple Sclerosis Functional Compositeי(MSFC) ושיפור ב-EDSS.

מתוצאות החוקרים עולה כי מאפייני שתי הקבוצות היו ברי-השוואה בבסיס המחקר, למעט מחלה ממושכת יותר בקבוצת הטיפול עם אלמטוזומאב, שהייתה 11.3 שנים בהשוואה ל-5.4 שנים בחולים שקיבלו aHSCTי(p=0.002), וכן מעקב ממוצע ממושך יותר בקבוצת ה-aHSCT של 9.0 ( טווח 2.8 - 15.7) שנים לעומת 5.9 שנים (טווח 0.9 - 9.2) בחולים שטופלו עם אלמטוזומאב.

עוד עולה מתוצאות החוקרים כי ה-NEDA-3 נצפה בשכיחות גבוהה יותר בקרב קבוצת ה-aHSCT, עם 75.0% ו-55.0% לאחר חמש ו-10 שנים, בהתאמה, לעומת קבוצת אלמטוזומאב עם 40.0% בלבד לאחר חמש שנים (p=0.012). זאת ועוד, שיעורי השרידות ללא הישנות היו גבוהים יותר בקבוצת ה-aHSCT (p<0.001). אף אחד מהמטופלים שעברו aHSCT לא הראה נגעי T2 חדשים שישה חודשים לאחר התחלת הטיפול עד לתום תקופת התצפית, בניגוד ל-35.0% מהחולים שטופלו עם אלמטוזומאב והראו נגעי T2 חדשים (רווח בר-סמך של 95% p= 0.002 ;14.2-98.9).

בנוסף, נמצא כי החולים שעברו aHSCT הראו שיפור מובהק בביצועים הקוגניטיביים בחמש מתוך 12 בדיקות קוגניטיביות, בעוד שהחולים שטופלו עם אלמטוזומאב הידרדרו בארבע מתוך 12 בדיקות. איכות החיים נשארה ברמה קבועה עד לתקופה של 10 שנים בחולים שעברו aHSCT, עם ציונים משופרים עבור תת-הסקאלה של תשישות (p=0.013).

לסיכום, ממצאי החוקרים מדגימים כי יתכן ול-aHSCT קיים יתרון על פני הטיפול עם אלמטוזומאב בחולי טרשת נפוצה בכל הנוגע לשמירה על סטטוס NEDA-3 לטווח הארוך, שיפור המצב הקוגניטיבי, וייצוב איכות החיים עד לתקופה של 10 שנים.

מקור:

Benefits of aHSCT over alemtuzumab in patients with multiple sclerosis besides disability and relapses: Sustained improvement in cognition and quality of life. Bente Braun, Felix Fischbach, Johanna Richter, Lena Kristina Pfeffer, Heike Fay, Stefanie Reinhardt, Manuel A Friese, Jan-P. Stellmann, Nicolaus M. Kröger, Christoph Heesen, Vivien Häußler. Multiple Sclerosis and Related Disorders February 2024

נושאים קשורים:  מחקרים,  אלמטוזומאב,  טרשת נפוצה,  הפרעה קוגניטיבית,  השתלת מח עצם
תגובות