• יו"ר: פרופ' דמטריוס קרוסיס
  • מזכיר: ד"ר רוני מילוא
  • גזבר: ד"ר עדי וקנין
מחקרים

התקדמות המחלה ב-5 השנים הראשונות לטיפול בטרשת נפוצה

נמצא כי דרגה גבוהה יותר של אטרופיה בשנה 1 הייתה גורם מנבא של טרשת נפוצה מוגדרת. נכות הייתה קשורה לפעילות נגע שלילית בשנה 1 ולאטרופיה מרכזית איטית יותר בשנה 2

טרשת נפוצה ו-MRI (צילום: אילוסטרציה)

הקשר שבין מידת הדלקת (וההחלמה שלה) והניוון העצבי לאחר התחלת הטיפול כגורמים מנבאים להתקדמות המחלה בטרשת נפוצה עדיין לא ברור. החוקרים ביקשו לבחון את ערך הניבוי של שינויים בתהודה מגנטית (MRI) הנגזרות במוח ובנפח הנגע (LV) בשנים 1 ו-2 של הטיפול להתקדמות המחלה.

לאחרונה, פורסמו בכתב העת Multiple Sclerosis Journal, ממצאיו של מחקר שעסק בחולים שקיבלו טיפול מוקדם באינטרפרון בטא-1a ב-REFLEX/REFLEXION. מודלים חזויים של רגרסיה כללו LV חדש/הגדלה (פעילות חיובית), נעלמת/התכווצות LV (פעילות שלילית) וניוון גלובלי/מרכזי במהלך השנים 1 ו-2.

במחקר הוכללו 262 חולים. אטרופיה גלובלית מהירה יותר ו/או פסאודו-אטרופיה ופעילות נגע חיובית בשנים 1 ו-2 קשורות להסתברות מוגברת והמרה מהירה יותר ל-CDMS. פעילות נגע שלילית בשנה 1 וניוון מרכזי איטי יותר בשנה 2 שימשו כגורמים מנבאים להתקדמות נכות מאומתת (9-Hole Peg Test). פעילות נגע חיובית בשנה 2 מנבאת ניוון גלובלי מהיר יותר, בעוד שפעילות נגע חיובית בשנים 1 ו-2 מנבאת ניוון מרכזי מהיר יותר.

החוקרים הסיקו כי פעילות נגע חיובית בכל שנה הייתה קשורה ל-CDMS ולניוון עצבי. נכות הייתה קשורה לפעילות נגע שלילית בשנה 1 ולאטרופיה מרכזית איטית יותר בשנה 2.

מקור:

Mattiesing RM, Kramer E, Strijbis EM, et al. Disease progression in the first 5 years of treatment in multiple sclerosis: Predictive value of early brain and lesion volume changes. Multiple Sclerosis Journal. 2024;30(1):44-54. doi:10.1177/13524585231212879

נושאים קשורים:  מחקרים,  טרשת נפוצה,  אטרופיה,  ניבוי,  אינטרפרון
תגובות