• יו"ר: פרופ' דמטריוס קרוסיס
  • מזכיר: ד"ר רוני מילוא
  • גזבר: ד"ר עדי וקנין
מחקרים

השכלה אוניברסיטאית מקלה על קליטת טיפולים משני מחלה לטרשת נפוצה

במחקר נמצא כי במערכת בריאות במימון ציבורי, למרות שוויון הגישה המיועד, השכלה אוניברסיטאית הייתה קשורה לקליטה גבוהה יותר של טיפולים משני מחלה (DMT)

השכלה גבוהה נמצאה כקשורה להזדמנויות עבודה טובות יותר והכנסה גבוהה יותר. לאחרונה, פורסמו בכתב העת Multiple Sclerosis Journal, ממצאיו של מחקר בו חוקרים ביקשו לבחון את השפעת ההשכלה על קליטת טיפולים משני מחלה עבור טרשת נפוצה (MS) במערכת בריאות במימון ציבורי באמצעות מרשם הטרשת הנפוצה הבריטי.

כל המשתתפים המבוגרים שחוו רמיסיה והישנות של טרשת נפוצה שאובחנו בין השנים 2008 ל-2021 נכללו. אלו ללא נתונים לגבי רמות ההשכלה שלהם לא נכללו. החוקרים השתמשו במודלים של רגרסיה, בינאריים, מולטינומינליים ועל שם Cox לבחינת הקשר בין רמות ההשכלה וקליטה של DMTs.

במחקר הוכללו 6,317 משתתפים שעמדו בכל קריטריוני ההכללה וההדרה. בסך הכל 1826/2923 (62%) משתתפים עם השכלה אוניברסיטאית טופלו עם DMTs, לעומת 1788/3394 (53%) משתתפים בוגרי בית ספר/ בעלי דיפלומה קיבלו DMTs עם יחס סיכויים של 1.318 (1.178-1.473). משתתפים בעלי השכלה אוניברסיטאית היו בסבירות גבוהה יותר להיות מטופלים עם DMT מתון ובעל יעילות גבוהה, בהשוואה לאחרים, עם יחסי סיכויים של 1.227 (1.087-1.385) ו-1.545 (1.325-1.802), בהתאמה. השכלה אוניברסיטאית הייתה גם גורם מנבא חיובי להתחלה מהירה יותר של DMTs, וחשוב מכך, DMTs ביעילות גבוהה יותר.

החוקרים הסיקו כי במערכת בריאות במימון ציבורי, למרות שוויון הגישה המיועד, השכלה אוניברסיטאית הייתה קשורה לקליטה גבוהה יותר של טיפולים משני מחלה (DMT).

מקור:

Das J, Rog DJ, Middleton R, Rodgers JW, Nicholas R. University education facilitates uptake of disease-modifying therapies for multiple sclerosis: A community-based study using the UK MS Register. Multiple Sclerosis Journal. 2024;30(2):192-199. doi:10.1177/13524585231221411

נושאים קשורים:  מחקרים,  טרשת נפוצה,  רמת השכלה,  טיפולים משני מהלך מחלה
תגובות