• יו"ר: פרופ' דמטריוס קרוסיס
  • מזכיר: ד"ר רוני מילוא
  • גזבר: ד"ר עדי וקנין
מחקרים

מתן מקביל של תרופות נוגדות דיכאון בחולי טרשת נפוצה בהישנות

במחקר נמצא כי חיפושי MedDRA לא הראו עלייה בתופעות לוואי הנובעות מהטיפול (TEAEs) שעלולות להיות קשורות להצטברות סרוטונין עם שימוש במקביל ב-SSRI/SNRI ובאוזנימוד

מעכבי מונואמין אוקסידאז (MAO) יכולים ליצור אינטראקציה עם מעכבי ספיגה חוזרת של סרוטונין (SSRI)/מעכבי ספיגה חוזרת של סרוטונין-נוראפינפרין (SNRI). קיים עניין קליני סביב השימוש באוזנימוד עם תרופות מסוג SSRI/SNRI מכיוון שהמטבוליטים העיקריים של אוזנימוד הם מעכבים חלשים של MAO-B.

לאחרונה, פורסמו בכתב העת Multiple Sclerosis Journal, ממצאיו של מחקר בו חוקרים ביקשו להעריך את השכיחות של תופעות לוואי הנובעות מטיפול שעלולות להיות קשורות להצטברות סרוטונין במהלך שימוש בו-זמני באוזנימוד וב-SSRI/SNRI על ידי ביצוע אנליזה של נתונים ממחקר תווית פתוחה בו המטופלים נטלו 0.92 מ"ג של אוזנימוד דרך הפה (DAYBREAK; NCT02576717).

חיפושי MedDRA v24.0 בנוגע להצטברות סרוטונין צרה (תסמונת סרוטונין, תסמונת ממאירה נוירולפטית והיפרתרמיה ממאירה) ורחבה (מונחים שעלולים להיות קשורים להצטברות סרוטונין) בוצעו באמצעות נתוני תופעות לוואי הנובעות מטיפול ממשתתפים עם טרשת נפוצה בהשנות שנכנסו למחקר ה-DAYBREAK ממחקרי פאזה 3 (חתך ה- 1 בפברואר, 2022). מקרים של תופעות לוואי הנובעות מטיפול התואמות למונחים מכל חיפוש היו מרובדים לפי שימוש ב-SSRI/SNRI.

במחקר הוכללו 2,257 משתתפי DAYBREAK. מתוכם, 274 (12.1%) השתמשו ב-SSRI/SNRI. לאף אחד מהמשתתפים לא היו תופעות לוואי הנובעות מהטיפול התואמות את מונחי החיפוש של הצטברות סרוטונין צרה. לא היה הבדל מובהק באחוז המשתתפים עם ⩾1 TEAE התואם את החיפוש הרחב של הצטברות סרוטונין עבור אלו המשתמשים לעומת הלא משתמשים ב-SSRIs/SNRIs (משתמשים: 12.4%,  34/274 חולים; לא משתמשים: 15.6%, 310/1,982 חולים, p נומינלי = 0.1630).

החוקרים הסיקו כי חיפושי MedDRA לא הראו עלייה בתופעות לוואי הנובעות מהטיפול (TEAEs) שעלולות להיות קשורות להצטברות סרוטונין עם שימוש במקביל ב-SSRI/SNRI ובאוזנימוד.

מקור:

Naismith RT, Cohen JA, Bar-Or A, et al. Concurrent administration of serotonergic antidepressants and ozanimod in participants with relapsing multiple sclerosis from the open-label extension DAYBREAK trial. Multiple Sclerosis Journal. 2024;30(2):177-183. doi:10.1177/13524585231216854

נושאים קשורים:  מחקרים,  טרשת נפוצה,  נוגדי דכאון,  SSRI,  SNRI,  סרוטונין
תגובות