• יו"ר: פרופ' דמטריוס קרוסיס
  • מזכיר: ד"ר רוני מילוא
  • גזבר: ד"ר עדי וקנין

החדשות

19.06.2024, 11:10
19.06.2024, 10:11
18.06.2024, 11:15
18.06.2024, 09:01
18.06.2024, 08:29