• יו"ר: פרופ' דמטריוס קרוסיס
  • מזכיר: ד"ר רוני מילוא
  • גזבר: ד"ר עדי וקנין

החדשות

12.12.2019, 14:03
12.12.2019, 11:26
12.12.2019, 08:20