• יו"ר: פרופ' דמטריוס קרוסיס
  • מזכיר: ד"ר רוני מילוא
  • גזבר: ד"ר עדי וקנין

חיסון לקורונה

16.10.2023, 17:51
30.11.2022, 17:46
09.12.2021, 12:11