• יו"ר: פרופ' דמטריוס קרוסיס
  • מזכיר: ד"ר רוני מילוא
  • גזבר: ד"ר עדי וקנין

טיפולים משני מהלך מחלה

20.11.2022, 15:15
19.06.2018, 12:15