• יו"ר: פרופ' דמטריוס קרוסיס
  • מזכיר: ד"ר רוני מילוא
  • גזבר: ד"ר עדי וקנין

טרשת נפוצה

27.05.2018, 14:24
14.12.2017, 09:44