• יו"ר: פרופ' דמטריוס קרוסיס
  • מזכיר: ד"ר רוני מילוא
  • גזבר: ד"ר עדי וקנין

טרשת נפוצה

04.06.2020, 16:31
02.06.2020, 12:15
31.05.2020, 17:55
31.03.2020, 17:50
26.03.2020, 14:28