• יו"ר: פרופ' דמטריוס קרוסיס
  • מזכיר: ד"ר רוני מילוא
  • גזבר: ד"ר עדי וקנין

Neurology – Neuroimmunology & Neuroinflammation

31.05.2020, 17:55