• יו"ר: פרופ' דמטריוס קרוסיס
  • מזכיר: ד"ר רוני מילוא
  • גזבר: ד"ר עדי וקנין
מחקרים

שימוש בטופוגרפיה אופטית קוהרנטית ככלי להערכת טרשת נפוצה

מחקר זה בחן אם ניתן להשתמש בטופוגרפיה אופטית קוהרנטית כסמן של התקדמות מחלת הטרשת הנפוצה על ידי מדידת שינויים בשכבת תאי העצב ברשתית (RNFL) ובנפח המקולה

27.03.2017, 07:50
טופוגרפיה אופטית קוהרנטית, OCT (מקור: ויקיפדיה)

מחקר רב-מרכזי זה בחן אם ניתן להשתמש בטופוגרפיה אופטית קוהרנטית כסמן של התקדמות מחלת הטרשת הנפוצה, על ידי מדידת שינויים בשכבת תאי העצב ברשתית (RNFL) ובנפח המקולה.

בדיקת טופוגרפיה אופטית קוהרנטית (OCT) הינה בדיקת הדמיה, לא פולשנית, ברזולוציה גבוהה, המכמתת את עובי ה-RNFL והשכבות היותר עמוקות של הרשתית במחלת הטרשת הנפוצה.

מחקר ה-OCTiMSי(Optical Coherence Tomography in Multiple Sclerosis) הינו מחקר פרוספקטיבי, רב מרכזי, לא-התערבותי, אשר בוצע ב-350 חולי טרשת נפוצה התקפית-הפוגתית וב-70 משתתפים בריאים על פני 36 חודשים.

מטרת המחקר הייתה להעריך שינויים בעובי שכבת ה-RNFL ושכבת הנוירונים בחולים אשר בוצע אחריהם מעקב של 36 חודשים לעומת קבוצה של משתתפים בריאים שהותאמו על פי מין וגיל.

אנליזה של 100 החולים הראשונים (98 עם טרשת ו-2 מקבוצת הביקורת), לא הדגימה הבדל מובהק סטטיסטית בעובי ה-RNFL הממוצע מתחילת המחקר ועד חודש לאחר תחילתו בכל חולי הטרשת הנפוצה (0.3±1.75 µm SDי,197 עיניים). ממצא זה מצביע על הדירות טובה של בדיקת ה-OCT.

בהמשך צפויים להתפרסם נתונים דמוגרפיים ואנליזת ביניים של כלל המשתתפים. בנוסף, תבוצע הערכה של הקשר בין מדידות נפח מוח ולזיות T2 למדידות הרשתית, על מנת לקבוע אם ישנם קשרים בין המדידות המתקבלות משני אמצעי הדמיה אלו.

מסקנת החוקרים היא, כי על סמך 100 המשתתפים הראשונים במחקר, התוצאות מדגימות הדירות פנימית טובה של OCT בין תחילת המחקר לחודש לאחר תחילתו. המחקר עוזר להעריך את השימוש ב-OCT במחקרים קליניים של טרשת נפוצה.

מקור:
Calabresi, P. et al. (2017) Neurology. 84 no. 14 Supplement P7.224

נושאים קשורים:  מחקרים,  MS,  טרשת נפוצה,  OCT,  RNFL,  MRI
תגובות