• יו"ר: פרופ' דמטריוס קרוסיס
  • מזכיר: ד"ר רוני מילוא
  • גזבר: ד"ר עדי וקנין
מחקרים

גורמי הסיכון לזיהומים בחולי טרשת נפוצה המטופלים עם ריטוקסימאב

הסיכון לאשפוזים בשל זיהום בחולי טרשת נפוצה המטופלים עם ריטוקסימאב משתנה כתלות במשך הזמן תחת הטיפול, ועולה במטופלים עם לימפופניה או נויטרופניה וכן בחולים עם טרשת נפוצה מתקדמת ראשונית

זיהומים (צילום: אילוסטרציה)

ריטוקסימאב נמצא בשימוש נרחב יחסית לטיפול בטרשת נפוצה (MS) מחוץ להתוויה (off-label). עקב כך, קיים צורך במתן שימת לב לאירועים חריגים לטווח הארוך בעקבות הטיפול. במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'Multiple Sclerosis and Related Disorders', מטרת החוקרים הייתה לקבוע את השכיחות ואת הגורמים המנבאים לאירועים חריגים המטולוגיים בחולים אלו, כולל היפוגאמאגלובולינמיה, לימפופניה חמורה ונויטרופניה, וכן את שכיחות הזיהומים המובילים לאשפוז.

לצורך כך, החוקרים ערכו מחקר עוקבה רטרוספקטיבי, אשר כלל את כל החולים עם טרשת נפוצה שהחלו טיפול עם ריטוקסימאב בבית החולים האוניברסיטאי Haukeland בנורבגיה בין ה-1 בינואר 2017 ל-1 ביולי 2021. נערך מעקב קליני אחר החולים אשר כלל גם הערכה מעבדתית באמצעות דגימות דם חוזרות כל שישה חודשים. התוצאים הקליניים ותוצאות המעבדה נאספו מה-Norwegian MS Registry and Biobank וכן מהמערכת הניהולית של המטופלים בבית החולים Haukeland.

בסך הכל נכללו 556 חולים, מתוכם 515 אובחנו עם טרשת נפוצה התקפית הפוגתית (RRMS: Relapsing-Remitting MS) ו-41 אובחנו עם טרשת נפוצה מתקדמת (progressive MS). 33 חולים (5.9%) חוו 56 אירועים של זיהומים אשר דרשו אשפוז בבית חולים. בקרב 60 חולים (10.8%) אותרה היפוגאמאגלובולינמיה, ב-17 (3.1%) נמצאה לימפופניה חמורה, וב-10 (1.8%) נמצאה נויטרופניה חמורה.

הגורמים המנבאים לזיהום המצריך אשפוז בבית חולים היו טרשת נפוצה מתקדמת (יחס סיכוים מתוקנן: 4.81; רווח בר-סמך של 95% 1.25-18.48), משך תקופת הטיפול עם ריטוקסימאב (יחס סיכויים מתוקנן: 1.52 ; רווח בר-סמך של 95% 1.11-2.09), לימפופניה חמורה (יחס סיכויים מתוקנן 13.58; רווח בר-סמך של 95% 3.41-54.06), ונויטרופניה (יחס סיכויים מתוקנן ;13.40 רווח בר-סמך של 95% 2.93-61.25). מבין הפרעות ההמטולוגיות, רק היפוגאמאגלובולינמיה נקשרה עם משך הטיפול (יחס סיכויים מתוקנן 1.35; רווח בר-סמך של 95% 1.09-1.69).

לסיכום, בקרב חולי טרשת נפוצה המטופלים עם ריטוקסימאב, הסיכון לאשפוז עקב זיהום נקשר עם משך הזמן תחת הטיפול, עם הימצאות של לימפופניה או נויטרופניה במעבדה, וכן בחולים עם טרשת נפוצה מתקדמת ראשונית. החוקרים מציינים כי נצפתה ירידה תלוית זמן בערכי ה-IgG, וזאת בניגוד לספירת הנויטרופילים והלימפוציטים, מה שמרמז על תגובה מצטברת תלוית מינון. המנבאים הללו עשויים לסייע לרופאים המטפלים בהערכה ובמעקב אחר חולי טרשת נפוצה המקבלים ריטוקסימאב.

מקור:

Karlowicz JR, Klakegg M, Aarseth JH, Bø L, Myhr KM, Torgauten HM, Torkildsen Ø, Wergeland S. Predictors of hospitalization due to infection in rituximab-treated MS patients. Mult Scler Relat Disord. 2023 Feb 11;71:104556. doi: 10.1016/j.msard.2023.104556. Epub ahead of print. PMID: 36842313.

נושאים קשורים:  מחקרים,  טרשת נפוצה,  ריטוקסימאב,  זיהומים,  זיהומים חמורים
תגובות